Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie

Obrazek

Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Gmina Miasta Jaworzna przystąpiła jako partner do realizacji projektu pn.: "Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie" realizowanego wraz z firmą  C.M.T. Sp.z o.o.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne, kursy w okresie od 01.09.2017 r. Do 29.08.2020 r. Grupa docelowa: 240 uczniów (52K i 188M) uczniów i 6 nauczycieli (3K,3M) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. (min.21%-kobiety, 20% uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Zadania w projekcie: doradztwo edukacyjno - zawodowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, praktyki zawodowe u pracodawców.

Wartość całkowita projektu: 1 286 034,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 221 732,30 zł

Termin realizacji: 09.01.2018 r. - 29.08.2020 r.