Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+

Projekt pn.: "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+" jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2017.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Dziennego Domu "Senior–WIGOR" w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 18. Od 2015 r. Dzienny Dom "Senior–WIGOR" świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, zajęcia ruchowe, masaż podtrzymujący czy wsparcie psychologa. Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwoli na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. oraz przyczyni się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych Dziennego Domu "Senior–WIGOR". W ramach niniejszego projektu zostaną zatrudnieni specjaliści od fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz psycholog. Ponadto, otrzymana dotacja pozwoli na pokrycie podstawowych opłat zapewniających funkcjonowanie placówki, takich jak media, usługi przeciwpożarowe, ochrona obiektu. Dodatkowo, projekt obejmuje zakup wyżywienia dla podopiecznych jaworznickiego Dziennego Domu dla seniorów.

Wartość dofinansowania: 18 879,68 zł

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.