Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów

Obrazek

Projekt pn. "Bądź na plus  60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów" jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.  Beneficjentem zadania jest Jaworznickie Stowarzyszenie "Nasza Przystań", które w partnerstwie z Gminą Miasta Jaworzna, przygotowało bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną dla jaworznickich seniorów, celem wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

Zadanie "Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów" obejmuje organizację wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno-manualnych (takich jak: ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej, a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400 osób w wieku 60+, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł
Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Bieżące informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu zamieszczane są na stronie internetowej Beneficjenta: http://www.naszaprzystan.pl/