Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Miasta Jaworzna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie".

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie, poprzez wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół oraz wyposażenie ich w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi Miasto Jaworzno oraz Partner niepubliczny - F5 Konsulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 879 700,00 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miejskim Jaworzno działa Biuro Projektu (Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno). Kontakt możliwy pod adresem: edukacja@um.jaworzno.pl

Obrazek