Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Termomodernizacja obiektów oświatowych

Realizatorem projektu jest:
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Jaworznie
ul. Północna 9 b

Całkowity koszt projektu: 3 122 705,88 zł

Kwota wnioskowana: 2 272 543,55 zł

Poziom dofinansowania: 85,00 %

Projekt był w trybie „zaprojektuj i zbuduj” i obejmował kompleksową termomodernizację, wraz z wymianą kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 22 i Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Jaworznie.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie tzw. niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej obiektów oświatowych w mieście Jaworznie. Ograniczenie niskiej emisji zgodnie z wyliczonym efektem ekologicznym w ramach zrealizowanego projektu wyniesie w zależności od rodzaju zanieczyszczenia od 74 do 90,54%, a zużycie energii spadnie o 4 333,85 GJ. Projekt, realizuje długofalową strategię rozwoju, miasta Jaworzna i województwa śląskiego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu jakości powietrza.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących celów pośrednich projektu:

  1. Pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w kierunku poprawy stanu zdrowia mieszkańców – ograniczenie chorób górnych dróg oddechowych, alergicznych, nowotworowych. 
  2. Poprawa stanu czystości powietrza oraz innych obszarów środowiska naturalnego (gleby, lasy, siedliska zwierząt i inne). 
  3. Poprawa warunków świadczenia usług w zakresie edukacji publicznej - podniesienie komfortu użytkowania budynków szkolnych i przedszkolnych przez dzieci. Zapewnienie ciepłych i zdrowych budynków oświatowych jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które posiadając nierozwinięty system odporność narażone są na różnorakie choroby. 
  4. Realizacja zadań ustawowych samorządu gminnego w zakresie prowadzenia edukacji podstawowej dla mieszkańców gminy. 
  5. Poprawa efektywności gospodarowania publicznymi środkami przeznaczonymi na utrzymanie obiektów oświatowych. W wyniku realizacji projektu możliwe będą oszczędności rzędu 255 745 zł. 
  6. Realizacja zapisów przepisów prawa oraz zapisów dokumentów programowych w zakresie środowiska naturalnego oraz ochrony powietrza. 
  7. Podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki poprawie stanu środowiska, zmniejszeniu czynników ryzyka dla zdrowia, poprawa estetyki miasta.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
http://rpo.slaskie.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -
REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY