Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 18 czerwca 2021

Aktualności

"Miasta dla czystego powietrza" - konferencja ZMP we Wrocławiu

18 czerwca w Sali Sesyjnej wrocławskiego Ratusza odbyła się konferencja "Miasta dla czystego powietrza" poświęcona prezentacji działań polskich miast dla ochrony powietrza. Została ona zorganizowana w formule hybrydowej przez miasto Wrocław oraz Związek Miast Polskich. W spotkaniu wziął udział prezydent Paweł Silbert, który jest również przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP. +

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 24 czerwca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. +

SP 20: przygotowano grunt pod remont szkoły

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 zakończyły się prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły. Te były warunkiem koniecznym, mającym przywrócić odpowiednie parametry gruntu, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie szkoły po wykonaniu prac remontowych. Zadanie było realizowane przez firmę Geo-Industrial S.A. na zlecenie Tauron Wydobycie. Po wydaniu pozwolenia, w lipcu br. Spółka przystąpi do wyłonienia wykonawcy  pełnego remontu budynków oraz otoczenia szkoły. +

Trwa inwentaryzacja stanu lasów

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. +

Komunikat PKP S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu informuje, iż w związku z zakończeniem inwestycji polegającej na modernizacji przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 667 Sosnowiec Maczki - Długoszyn w km 0,367 w ciągu ulicy Batorego w Jaworznie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmieniła się kategoria i zabezpieczenie przejazdu. +