Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 12 maja 2021

Aktualności

Zaśmiecanie muraw kserotermicznych

Murawy kserotermiczne, to niezwykle bogate w gatunki, ciepłolubne zbiorowiska roślin porastające przede wszystkim nagrzane słońcem wzgórza dolomitowe lub wapienne. To najbardziej kolorowe i pachnące tereny cenne przyrodniczo, gdzie wśród licznych gatunków kwitnących kwiatów od wiosny do jesieni słychać brzęczenie pszczół. Są to siedliska półnaturalne, które wymagają niewielkiej ingerencji człowieka poprzez ograniczony wypas owiec lub ograniczone koszenie zabezpieczające przed wkraczaniem gatunków drzewiastych. To też niestety coraz rzadziej występujące w Polsce siedliska, które niszczone są przez intensywne rolnictwo, wkraczanie gatunków drzewiastych lub zajmowanie przez zabudowę mieszkaniową. Murawy kserotermiczne należą do siedlisk chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. W Jaworznie chronimy 6 takich muraw na: Górze Wielkanoc, Górze Bielana, w Długoszynie, dwie powierzchnie na Sadowej Górze oraz niewielki teren w rejonie Grodziska. +

Kolejne maseczki dla mieszkańców Jaworzna

13 maja (czwartek) rusza dystrybucja ponad 200 tys. bezpłatnych maseczek dla mieszkańców. Odebrać je można w 29 punktach rozmieszczonych w całym mieście - zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach, a także w placówkach oraz powszechnych punktach szczepień Zespołu Lecznictwa Otwartego oraz Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Maseczki trafiły do Jaworzna z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. +

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim pracownikom zaangażowanym w ochronę ludzkiego zdrowia, składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji w jakże potrzebnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. +