Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działka przy ul. Bratków na sprzedaż

7 sierpnia 2020, 08:27

Działka przy ul. Bratków na sprzedaż

Działka przy ul. Bratków na sprzedaż

2 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 4557 o pow. 900 m2 w obr. geod. Byczyna zlokalizowanej przy ul. Bratków (Cezarówka).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Bratków w Jaworznie. Działka o kształcie zbliżonym do kwadrata; powierzchnia działki lekko pofałdowana. Działka porośnięta trawą i nielicznymi drzewami. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. W dalszej odległości pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Dojazd do działki od strony ulicy Bratków o nawierzchni asfaltowej przez wydzieloną drogę wewnętrzną, gruntową nieutwardzoną. Przez północno-zachodni narożnik działki przebiega linia elektroenergetyczna z pasami technologicznymi.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa.

Działka objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest oznaczona symbolem MN20 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości: 108.010,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium w wysokości 16.200,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 26 sierpnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 2 września 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:45.

Więcej informacji na www.invest-in-jaworzno.pl