Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu"

26 marca 2020, 07:00

Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu - fot. DronView

"Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu" - fot. DronView

Rozprzestrzeniająca się w całym świecie pandemia, wywołana koronawirusem COVID-19, zagraża także mieszkańcom naszego miasta. To nie tylko ogromne ryzyko dla zdrowia i życia, lecz również  bardzo poważne straty dla gospodarki. Nastał czas wielkich wyzwań i trudów dla osób samozatrudnionych, dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Skutki epidemii nie ominą nawet czołowych uczestników obrotu gospodarczego.

Po wygaśnięciu pandemii jeszcze bardzo długo będziemy odczuwać piętno, które odciśnie ona na gospodarce. W tym szczególnym czasie Jaworzno będzie wymagać nadzwyczajnych działań, aby powrócić do rozkwitu gospodarczego i dobrostanu. Dlatego też Prezydent Miasta powołał zespół, którego zadaniem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Założenia "Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu"

To propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Pakiet obejmował będzie indywidualne rozpatrywanie m.in. takich spraw gospodarczych jak:

  • Zwolnienia, ulgi i odroczenia płatności z tytułu podatku od środków transportowych, od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Wprowadzenie preferencyjnych zasad rozliczenia czynszów najmu w lokalach gminnych (bonifikaty, umorzenia, odroczenia), w przypadku decyzji najemcy o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Zamiast egzekucji zaległych należności podatkowych, co zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, zaproponujemy grupom przedsiębiorców rozwiązania polubowne z odroczeniem płatności i spłatą ratalną.

- Nasze działania nie mogą naruszać stabilności miejskich finansów i bezwarunkowo musimy zawsze zachowywać odpowiedzialność społeczną - nie możemy doprowadzić do tego, by budżet miasta był w jakikolwiek sposób zagrożony. Czekałyby nas wtedy np. ogromne koszty związane z konsekwencjami nierealizowanych umów inwestycyjnych - podkreśla Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - A to oznacza, że propozycje, które przedstawimy w najbliższym czasie, muszą zapewnić równowagę przy wspieraniu przedsiębiorców, jak i bezpieczeństwo miejskich finansów. Tylko wspólnym wysiłkiem będziemy w stanie przezwyciężyć samą epidemię oraz skutki gospodarcze, które ona ze sobą niesie - dodaje prezydent miasta.

Urząd Miejski zachęca przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Jaworzna, do wykorzystania w pełni również wszystkich możliwości płynących z najświeższej nowelizacji "Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" oraz z przygotowywanego, a wkrótce przyjętego rządowego planu gospodarczego pn. "Tarcza Antykryzysowa".

Zwracamy się także z apelem do prywatnych zarządców nieruchomości, wynajmujących lokale pod działalność gospodarczą, o przeanalizowanie możliwości i stworzenie własnych systemów wsparcia najemców, w tym trudnym dla nich okresie prowadzenia firm.

Obrazek