Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

II Jaworznicki Dzień dla Biznesu

9 października 2018, 14:18

II Jaworznicki Dzień dla Biznesu

II Jaworznicki Dzień dla Biznesu

W środę - 10 października 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wraz z Urzędem Miejskim w Jaworznie, Izbą Skarbową w Jaworznie, Jaworznicką Izbą Gospodarczą i Jaworzno Biznes Mixer organizuje Jaworznicki Dzień dla Biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w Aqua Hotel w Jaworznie, Park Gródek w godz. 11:00 - 17:00

Jest to II edycja przedsięwzięcia zainicjowanego przez sektor publiczny - poświęcona lokalnym przedsiębiorcom. Celem wydarzenia jest przybliżenie tematyki rynku pracy. Podobnie jak w pierwszej edycji, uczestnikami wydarzenia będą lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji oraz środowisko nauki - kreatorzy rynku pracy.

Planowane spotkanie będzie miało formę prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz punktów konsultacyjnych.

  1. W trakcie prezentacji zostaną omówione trendy związane z lokalnym rynkiem pracy.
  2. Panele dyskusyjne dotyczyć będą tematów: "Potencjał firm - Jak go budować" oraz "Rynek pracy - stan obecny, wyzwania, przyszłość".
  3. Punkty konsultacyjne będą obsługiwane przez instytucje otoczenia biznesu, które przestawią ofertę wsparcia dla przedsiębiorców.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

W Jaworznickim Dniu dla Biznesu weźmie udział 70 uczestników - przedstawicieli różnych instytucji i pracodawców.