Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dodatkowy nabór na bezzwrotne wsparcie

18 kwietnia 2018, 08:58

Dodatkowy nabór na bezzwrotne wsparcie

Dodatkowy nabór na bezzwrotne wsparcie

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Chcesz zdobyć nowe kompetencje i doświadczenie zawodowe? Do 24 kwietnia br. trwa dodatkowy nabór do projektu "Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej". Dotację w wysokości ponad 23 tys. zł może otrzymać 15 osób.

Wymagane dokumenty oraz regulamin rekrutacji do projektu znajdują się na stronie internetowej http://jaworznickafirma.pl/

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:
tel.: 32 / 61 81 708
e-mail: twojafirma@um.jaworzno.pl

***

Projekt pn. "Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej" podlega dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.