Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie dotyczące funduszy europejskich

29 marca 2018, 09:28

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 19 kwietnia 2018 r., od godz. 10

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 19 kwietnia 2018 r., od godz. 10

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców do skorzystania z bezpłatnej informacji na temat Funduszy Europejskich w perspektywie unijnej na lata 2014 - 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zainteresowane wsparciem jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na m.in.: rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój funkcjonujących firm oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Podczas spotkania ekspert z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach zaprezentuje możliwości wsparcia działań ze środków unijnych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także założenia i zasady uczestnictwa w projekcie pn. "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w projekcie mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Do 80% wartości usługi rozwojowej otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe mogą liczyć na sfinansowanie do 70% wartości szkolenia, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich wynosi max 50% wartości usługi.
Informacje o projekcie dostępne pod adresem: http://psf.gapr.pl/

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 19 kwietnia 2018 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: nr tel. 32 61 81 713 lub mailową: invest@um.jaworzno.pl. Ilość miejsc ograniczona.