Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W Jaworznie podpisano porozumienie energetyczne

1 czerwca 2017, 15:17

Premier Beata Szydło w Jaworznie

Premier Beata Szydło w Jaworznie

Dzisiaj w Jaworznie została podpisana umowa pomiędzy TAURON Polska Energia i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), dotycząca finansowania budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł. W uroczystości wzięła udział Premier Beata Szydło wraz z Ministrami Rządu RP, parlamentarzyści, władze TAURON i PFR, wśród zaproszonych gości byli również prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl.

TAURON Polska Energia podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł.

- Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie jest obecnie największą inwestycją realizowaną w ramach ambitnego programu inwestycyjnego Grupy. Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania umożliwiające utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a tym samym zachowanie stabilności finansowej - podkreśla prezes Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Na podstawie porozumienia Fundusze wyraziły wstępne zainteresowanie zainwestowaniem w projekt łącznie kwoty 880 mln zł, w drodze obejmowania przez Fundusze nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje Projekt.

- Projekt gospodarczy polskiego rządu został przygotowany i opracowany przy udziale wszystkich resortów, jednak szczególna zasługa w jego skutecznej realizacji należy do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który koordynuje te zamierzenia. Sukcesem naszych działań jest bezpieczne zarządzanie tymi strategicznymi projektami i tworzenie odpowiedniej atmosfery i klimatu, który buduje dobrą przestrzeń dla rozwoju gospodarki - mówiła w Jaworznie Premier Beata Szydło. - Jestem przekonana, że dzisiaj podpisując ważne porozumienie na kolejne duże inwestycje, które dają nie tylko miejsca pracy, nie tylko zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, są również dowodem na to, że przy mądrym i oszczędnym gospodarowaniu, przy dobrze rozłożonych priorytetach można zrobić bardzo wiele. Można pokusić się o realizację ambitnych projektów opartych na nowoczesnych technologiach i do tego zmierzamy - dodała Premier Szydło.

Porozumienie reguluje kluczowe warunki potencjalnej współpracy oraz wyraża wolę stron prowadzenia w dobrej wierze dalszych negocjacji. Przystąpienie Funduszy do Projektu będzie uzależnione od wyników szczegółowej analizy Projektu przez Fundusze, uzgodnienia przez strony i spełnienia warunków dotyczących dokumentacji transakcji oraz uzyskania przez Fundusze wymaganych zgód inwestycyjnych na uczestnictwo w Projekcie.

- Jestem bardzo zadowolony, że to właśnie w Jaworznie budowany jest super nowoczesny blok energetyczny. Również kolejny krok - budowa Szybu Grzegorz w Jaworznie świadczy o zaangażowaniu Grupy TAURON w mieście - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. - Wspieramy te działania i pomagamy w jak najlepszej realizacji takich projektów. Tego rodzaju strategiczne inwestycje zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski - dodaje prezydent Silbert.

Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Obecne zaawansowanie budowy nowego bloku w Jaworznie przekroczyło 33 proc. Blok o sprawności 45,9 proc. netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Po zakończeniu inwestycji ze względu na ponad 10 proc. wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek