Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejny rok współpracy z JIG

19 kwietnia 2017, 13:01

Kolejny rok współpracy miasta z Jaworznicką Izbą Gospodarczą

Kolejny rok współpracy miasta z Jaworznicką Izbą Gospodarczą

Rozmowy o kształcie przyszłej współpracy i przyjęcie do realizacji katalogu przedsięwzięć na 2017 rok były głównymi punktami spotkania przedstawicieli Jaworznickiej Izby Gospodarczej z prezydentem Pawłem Silbertem, które odbyło się w środę, 19 kwietnia br. W spotkaniu udział wzięła również Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko-Paleczny.

Poza omówieniem planów na ten rok, na spotkaniu podsumowano i przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej współpracy Gminy Jaworzno z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2016 roku. Spotkanie otworzył Jerzy Zamarlik - Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Prezentacji i zatwierdzenia składów osobowych i zespołów obszarowych dokonała Krystyna Kotulska z Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego. 

Przypomnijmy, że z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Jaworznicka Izba Gospodarcza, a Prezydent Miasta Paweł Silbert zaakceptował tę propozycję, jako szansę na rozwój przedsiębiorczości i współpracę w wielu obszarach gospodarczych. Głównymi celami zawartego porozumienia jest m.in. promocja potencjału lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz szersze wykorzystywanie opinii stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości.

ObrazekObrazekObrazekObrazek