Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno wysoko w rankingu "Wprost"

16 września 2016, 14:18

fot. Andrzej Gontarz

fot. Andrzej Gontarz

Przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes, ale i racjonalne gospodarowanie finansami - to główne kryteria pierwszego rankingu miast tygodnika "Wprost". W tym prestiżowym zestawieniu Jaworzno zajęło 15 miejsce. Badaniem objęte zostały wszystkie z 66 miast na prawach powiatu. Wysoka pozycja w rankingu pozwoliła na wyprzedzenie m.in. takich miast jak Lublin, Opole, Toruń, Białystok czy Rybnik.

Ranking najlepszych polskich miast otwiera Gdańsk, który uplasował się wysoko we wszystkich najważniejszych statystykach konkursowych. Na podium znalazły się również Gliwice oraz Warszawa. Listę dwudziestu najlepszych zamyka Toruń, Białystok oraz Rybnik (20 miejsce).

Jaworzno może szczególnie cieszyć się ze swojej wysokiej - siódmej pozycji wśród miast, które nie posiadają statusu miasta wojewódzkiego. W rankingu głównym najlepszych 20 miast, uplasowaliśmy się na 5 pozycji wśród miast województwa śląskiego. To dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta oraz potencjalnych inwestorów - Jaworzno postrzegane jest jako miejsce przyjazne, otwarte na współpracę biznesową, dbające o przejrzystość finansów publicznych i partycypację społeczną. Kierunek rozwoju miasta został doceniony, znajdujemy się na wysokiej pozycji wśród naprawdę dużych ośrodków miejskich.

W zestawieniu wzięto pod uwagę 66 miast na prawach powiatu. Ranking przygotowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, GUS oraz ankiet nadesłanych przez miasta. Podczas jego opracowywania uwzględniono dochody własne, nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca, zadłużenie oraz poziom skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych przez samorządy. Nie bez znaczenia pozostały również wydatki na transport, środowisko i kulturę, poziom bezrobocia, liczba nowych podmiotów gospodarczych i wydanych pozwoleń na budowę, a także plany zagospodarowania przestrzennego.

W badaniu uwzględniono też następujące zmienne: poziom bezpieczeństwa, liczba miejsc w przedszkolach i przychodniach lekarskich, długość ścieżek rowerowych, udział terenów zieleni w powierzchni ogółem. W kwestionariuszach, które trafiły do miast, znalazły się też zapytania dotyczące wyników egzaminów gimnazjalnych, budżetu partycypacyjnego, liczby świadczonych e-usług, ekologii, udogodnień dla niepełnosprawnych i liczby hotspotów utworzonych przez miasta.

Pełny ranking miast dostępny jest na stronie www.wprost.pl i www.rankingi.wprost.pl