Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie z Jaworznicką Izbą Gospodarczą

15 marca 2016, 14:56

15 marca br. w Urzędzie Miejskim prezydent Paweł Silbert spotkał się z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Było to kolejne spotkanie władz miasta z przedstawicielami lokalnego środowiska biznesowego.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie ubiegłorocznej współpracy samorządu z przedsiębiorcami w ramach w zawartego w 2013 r. porozumienia o współpracy miasta z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Przedstawiciele Miasta oraz Jaworznickiej Izby Gospodarczej podejmowali w ubiegłych latach szereg działań służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, a także promocji miasta i jego potencjału oraz przede wszystkim budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy lokalnej i mieszkańcami naszego miasta.

Dotychczasową współpracę Izby z władzami miasta dobrze ocenił Prezes JIG-u Jerzy Zamarlik, wyrażając jednocześnie chęć jej kontynuowania. Podczas spotkania podjęto decyzję o przedłużeniu zawartego porozumienia o współpracy wraz z przygotowaniem katalogu propozycji wspólnych działań i przedsięwzięć do realizacji na rzecz wsparcia gospodarczego rozwoju Jaworzna.

ObrazekObrazek