Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Współpraca Miasta z Politechniką

3 marca 2016, 10:57

Seminarium poświęcone współpracy naukowo - technicznej w zakresie implementacji nowoczesnych technik i technologii do wsparcia zarządzania kryzysowego i profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa było głównym celem spotkania, na które prezydent Paweł Silbert zaprosił do Jaworzna przedstawicieli Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Na spotkanie do Urzędu Miejskiego przyjechali: Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Kierownik Katedry Technologii Lotniczych dr hab. inż. nawig. Andrzejem Fellnerem, opiekun naukowy  Lotnicze Koło Naukowe - SkyTeam dr inż. Adam Mańka wraz z zespołem SkyTeam w składzie: inż. Adrian Łach, inż. Szymon Kosiński i inż. Wojciech Ficek. W seminarium wzięli także udział: mgr inż. Eugeniusz Piechoczek i mgr Radosław Fellner, wspierając debatę doświadczeniem w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz uwarunkowań prawnych. Przygotowane seminarium składało się z dwóch zasadniczych części: pierwszej - przedstawienia wybranych aspektów i możliwości współpracy oraz drugiej - praktycznej wizualizacji i lotu drona (BSP).

W pierwszej części, tytułem wprowadzenia do pokazu, przedstawiono: 

  • możliwości implementacji systemów satelitarnych i Systemu Informacji Geograficznej dla służb porządku publicznego (policja, straż pożarna i inne) oraz propozycję ich funkcjonowania w modelu reagowania kryzysowego, 
  • aktualne zastosowania dronów, przetestowane podczas wspólnych eksperymentów z komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzką Inspekcją Transportu Samochodowego i Polskimi Kolejami, w oparciu o sprzęt posiadany przez Katedrę Technologii Lotniczych.

Następnie zaprezentowano lot bezzałogowego statku powietrznego, obsługiwanego przez operatorów posiadających wymagane uprawnienia, należącego do Katedry Technologii Lotniczych. Nagranie z drona było transmitowane bezpośrednim przekazem obrazu do sali, w którym odbywało się seminarium. 

W podsumowaniu seminarium omówiono przykładowe możliwości wsparcia przez drony pracy operacyjnej służb mundurowych miasta Jaworzna oraz możliwości współpracy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej z jaworznickimi szkołami średnimi, w zakresie prowadzenia zajęć oraz tworzenia nowych profili klas, poświęconych innowacyjnym technologiom, a w szczególności mechatronice oraz budowie i użytkowaniu BSP.

ObrazekObrazekObrazek