Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Subregion negocjuje z Tauronem

22 lutego 2016, 08:09

Z inicjatywy Zarządu Związku Subregionu Centralnego, w ubiegłym tygodniu prezydent Jaworzna Paweł Silbert zorganizował w naszym mieście spotkanie reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszonych w Związku, z przedstawicielami firmy Tauron Dystrybucja S.A. Na spotkaniu dyskutowano o możliwych wariantach współpracy w odniesieniu do unijnych projektów dotyczących oświetlenia w gminach.

Samorządy Subregionu Centralnego przygotowują obecnie dokumentację aplikacyjną związaną z poprawą efektywności oświetlenia w gminach, z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii. Mając na uwadze krótki czas na złożenie wniosków o dofinansowanie - do końca marca - przedstawiciele gmin postanowili spotkać się z przedstawicielami spółki TAURON, by porozmawiać o szczegółach współpracy.

Oprócz przedstawienia informacji na temat zasad i możliwości pozyskania dofinansowania przez JST na projekty z zakresu efektywnego oświetlenia, głównym wątkiem dyskusji była prezentacja ogólnych zasad i podejścia przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. do wyceny słupów, zawierania umów dzierżawy, odsprzedaży i przekazywania mienia samorządom. Spotkanie było także okazją do omówienia różnych kwestii problemowych zgłaszanych przez gminy.

ObrazekObrazekObrazek