Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wkrótce startuje remont Fabrycznej

10 lutego 2016, 13:22

Przed laty, ważna część kręgosłupa komunikacyjnego Jaworzna przebiegała ulicami Fabryczną i Olszewskiego. Dzięki budowie nowych odcinków dróg, dzisiaj ciąg ten ograniczył się głównie do ruchu lokalnego i spełnia funkcję dojazdu do posesji i okolicznych firm. Długie lata intensywnej eksploatacji doprowadziły jednak do znacznego pogorszenia stanu technicznego tych ulic, dlatego w tym roku przeprowadzony zostanie ich gruntowny remont, który zakłada także poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg.

- Spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane na początku marca. Wybrany wykonawca w ciągu kilku tygodni po podpisaniu umowy przystąpi do prac, które będą się toczyły do końca lata - wyjaśnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich UM.

W ramach inwestycji na ulicach Fabrycznej i Olszewskiego przewidziano kompleksowy remont jezdni i chodników wraz z dostosowaniem sieci teletechnicznych i odwodnienia. Modernizacją objęte zostaną także przystanki autobusowe, które zostaną wyposażone w system informacji pasażerskiej, a także zjazdy do posesji. Ponadto po przebudowie na ulicy pojawią się m.in. nowe miejsca postojowe, a pas drogowy zostanie obsadzony zielenią.

Takie kapitalne remonty są prowadzone raz na kilka dekad, dlatego szeroki zakres zaplanowanych prac będzie się niestety wiązał ze znacznymi utrudnieniami w ruchu.

- Wykonawca będzie starał się zapewnić mieszkańcom dojazd i dojście do nieruchomości, jednak trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze będą to rozwiązania w pełni komfortowe. Dlatego też bardzo prosimy jaworznian o cierpliwość i wyrozumiałość - apeluje naczelnik Cyran.

Dokładne rysunki dokumentacji technicznej inwestycji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.jaworzno.pl. Wszelkimi informacjami o zakresie prac, a także pomocą mieszkańcom w trakcie wykonywania robót będą służyć pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich, pod numerem telefonu: 32 61 81 620.