Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno zachęca niskimi podatkami!

8 stycznia 2016, 08:34

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Zgodnie z przygotowaną przez Prezydenta Miasta Pawła Silberta propozycją, w tym roku jaworzniccy podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg. Nawet o 61 proc. zmniejszyła się stawka podatku od niektórych środków transportowych. Z kolei drobnych przedsiębiorców najbardziej ucieszy zapewne całkowita likwidacja opłaty targowej.

Mając na uwadze, iż niejednokrotnie decyzje organizacyjne i inwestycyjne mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są stymulowane stawkami podatków lokalnych, Prezydent Paweł Silbert podjął decyzję, by w 2016 roku utrzymać lub nawet obniżyć stawki podatkowe. Część stawek pozostała na obniżonym jeszcze w 2013 roku poziomie (jak np. podatek od nieruchomości), nie ma natomiast żadnych podwyżek. Wsłuchanie się w głos mieszkańców i przedsiębiorców płacących podatki w mieście daje nadzieję na impuls rozwojowy dla wielu z nich i zachętę, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, na osiedlanie się w Jaworznie.

- Uwzględniając aktualną sytuację na rynku lokalnym oraz krajowym, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców, zostały przygotowane propozycje obniżek stawek podatku od środków transportowych. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, radni zaakceptowali tę inicjatywę. Celem takiego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podmiotów już działających na terenie Jaworzna i posiadających tutaj środki transportowe - tłumaczy prezydent Paweł Silbert. - Liczę także na to, że będzie to swoistym stymulantem do rozwoju usług transportowych w naszym mieście i zachęci nowych przedsiębiorców do lokalizowania m.in. swojej floty pojazdów w Jaworznie. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem propozycje podatkowe zostały skonsultowane z przedstawicielami Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Lokalni przedsiębiorcy z aprobatą przyjęli przedstawiony projekt uchwały podatkowej i zaakceptowali wprowadzane zmiany.

Bardzo duże zmiany nastąpiły w zakresie podatków od środków transportowych. W bieżącym roku danina obejmująca samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy, została zdecydowanie obniżona. Stawki dla wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu zmniejszyły się średnio o 40 procent, w przedziale od 61 do 16 procent.  

- W stosunku do miast sąsiednich stawki podatku od środków transportowych w Jaworznie są zdecydowanie niższe, a obniżka mieści się w przedziale 48 - 26 procent w Chrzanowie oraz 35 - 12 procent w Mysłowicach - wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Podatnik z Katowic zapłaciłby w Jaworznie średnio mniej o 12 proc., z Gliwic o 44 proc., z Wadowic o 54 proc., z Tychów o 15 proc., z Sosnowca o 16 proc., a z Bukowna o 38 proc.

Więcej informacji na temat podatków można uzyskać w pok. nr 15 w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Budynek „C”, ul. Grunwaldzka 52a) lub pod numerem tel. 32 61 81 593 w godzinach pracy magistratu.