Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Inwestycyjny 2016 rok

11 grudnia 2015, 14:22

Nad projektem budżetu na 2016 rok, już w przyszłym tygodniu, podczas sesji Rady Miejskiej, pochylą się radni. Z przygotowanych projektów jasno widać, że nadchodzący rok będzie kolejnym wytężonym okresem inwestycji i pracy w dzielnicach. Na realizację różnorodnych zadań inwestycyjnych Prezydent Miasta planuje przeznaczyć ponad 65 mln zł – w tej kwocie znajdują się również środki na wkład do inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki dodatkowym środkom pochodzącym m.in. z planowanego kredytu kontynuowana będzie m.in. budowa Obwodnicy Północnej, modernizacji doczeka się wiele osiedlowych dróg,a zupełnie nowy wizerunek zyska Hala Widowiskowo-Sportowa, akwen Sosina i dzielnicowe skwery.

Znaczna kwota, bo aż ponad 32 mln zł, została w budżecie miasta przeznaczona na zadania związane z modernizacją dróg publicznych. Najważniejszym projektem jest budowa blisko trzykilometrowego odcinka Obwodnicy Północnej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego do Geosfery. W ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady powstanie łącznik ul. Grunwaldzkiej z al. Tysiąclecia. Inne najważniejsze przebudowy dróg to dwa, blisko trzykilometrowe odcinki ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i Pionierów oraz ul. Sobieskiego od Szczakowej do Ciężkowic. Przebudowa czeka również odcinek ul. Fabrycznej i Olszewskiego do Trasy Śródmiejskiej. W ramach budowy infrastruktury dla rowerzystów do remontu trafi ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i ul. Krakowska z "rowerowo-samochodowym" rondem typu holenderskiego na ul. Gutmanów. W przyszłym roku miasto spodziewa się uzyskać pozwolenia na budowę ul. Nowoszczakowskiej i estakady w Byczynie, co pozwoli zrealizować te ważne projekty w kolejnych latach.

Wśród innych zadań, które mają otrzymać finansowanie ze środków pochodzących m.in. z kredytu znalazły się także: rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina; termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej; modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego; budowa nowych mieszkań; kontynuowanie projektu Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie placów w kolejnych dzielnicach; Planty - Zielone Centrum Jaworzna - plac wodny.

To jednak nie wszystkie duże zadania, które zostały zaplanowane na przyszły rok. Finansowanie ze środków budżetu miasta otrzymają także inne ważne społecznie przedsięwzięcia, wśród nich: budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19 w Jeziorkach; przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury na os. Stałym; termomodernizacje, remonty oraz wymiana instalacji w jaworznickich szkołach; kupno wozów bojowych dla PSP i OSP oraz kontynuacja modernizacji strażnic OSP. Ponad 2,5 mln zł zostanie także przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Finansowanie otrzymają, więc projekty społeczne, potrzebne i oczekiwane w dzielnicach.

Bezpieczny poziom zadłużenia

W 2015 roku miasto spłaciło dwa kredyty z roku 2007 i 2011. Dzięki spłacie starych zobowiązań w sposób całkowicie bezpieczny można sięgnąć po kolejne środki w planowanej kwocie 40 mln zł. Sięganie po dodatkowe środki i zachowanie dzięki temu wysokiego tempa rozwoju jest możliwe, gdyż miasto jest w dobrej kondycji finansowej. Gmina utrzymuje się cały czas poniżej połowy dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia i sytuacja ta nie zmieni się nawet po zaciągnięciu nowych zobowiązań - wskaźnik 4,17 % przy dopuszczalnym 8,48 %.

- Trzeba podkreślić, że podobnie jak w przypadku wcześniej zaciąganych przez miasto zobowiązań, także teraz pieniądze z kredytu nie zostaną przeznaczone na bieżące wydatki lecz posłużą dalszemu rozwojowi naszego miasta - wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Podczas rozmów z mieszkańcami często można usłyszeć, że w Jaworznie zachodzą duże, pozytywne zmiany, że miasto pięknieje. To prawda lecz nie można poprzestać na tym co już mamy. Każdego roku warto dawać mieszkańcom szansę żeby mieli kolejny powód do zadowolenia i dumy ze swojego miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że przed nami najprawdopodobniej ostatni okres programowania i pozyskiwania środków unijnych, stąd też musimy zabezpieczyć finanse na wkład własny w realizowane inwestycje.