Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podatki znacznie w dół!

19 listopada 2015, 17:08

Zgodnie z przygotowaną przez Prezydenta Miasta propozycją, w przyszłym roku jaworzniccy podatnicy będą mogli liczyć na znaczne ulgi. Nawet o 61 proc. zmniejszy się stawka podatku od niektórych środków transportowych. Z kolei drobnych przedsiębiorców najbardziej ucieszy zapewne całkowita likwidacja opłaty targowej.

- Mając na uwadze, iż niejednokrotnie decyzje organizacyjne i inwestycyjne mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są stymulowane stawkami podatków lokalnych, podjąłem decyzję, by w przyszłym roku wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu osób i obniżyć stawki kilku podatków. Część stawek pozostanie także na obniżonym jeszcze w 2013 roku poziomie, nie będzie natomiast żadnych podwyżek - wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Mam nadzieję, że takie działanie będzie impulsem rozwojowym dla wielu przedsiębiorców i zachętą, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, na osiedlanie się w Jaworznie.

***

Podatek od nieruchomości

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Prezydent zaproponował, by stawki podatku od nieruchomości utrzymać w 2016 roku na poziomie tych z lat 2014 i 2015 (te zaś były niższe od obowiązujących w 2013 roku). Zmiany w zakresie tego podatku będą dotyczyły jedynie kwestii formalnych, które wynikają ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najważniejszy dla mieszkańców jest zapis mówiący, iż podatnik dla którego łączne zobowiązanie podatkowe zostanie określone na poziomie do 100 zł, będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie pierwszej raty podatkowej. Zagadnienie to dotyczyć będzie w Jaworznie około 25 tysięcy podatników.

Dla osób planujących osiedlenie się w Jaworznie i budowę własnego domu, ważnym jest także fakt, że planowane jest przedłużenie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Osoby, które skorzystają z ulgi będą zwolnione z opłat aż przez 10 lat!

Podatek od środków transportowych

Bardzo duże zmiany czekają nas natomiast w zakresie podatków od środków transportowych. Będą to jednak zmiany z dużą korzyścią dla podatników, gdyż propozycja prezydenta zakłada objęcie znaczną obniżką stawki wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu. Planuje się zmniejszenie podatku średnio o 40 procent, w przedziale od 61 do 16 procent.

- Celem takiego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podmiotów już działających na terenie Jaworzna i posiadających tutaj środki transportowe. Liczę także na to, że będzie to swoistym stymulantem do rozwoju usług transportowych w naszym mieście i zachęci nowych przedsiębiorców do lokalizowania swojej floty pojazdów w Jaworznie - wyjaśnia prezydent Silbert.

Opłata targowa

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku wprowadziła fakultatywność poboru opłaty targowej. Oznacza to, iż gmina sama może zadecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu tej formy podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, Prezydenta Miasta zaproponował by w przyszłym roku gmina całkowicie zrezygnowała z daniny od handlowców. Niewątpliwie przyczyniłoby się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez mniejszych przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach i muszą dzisiaj konkurować na trudnym rynku ze sklepami wielkopowierzchniowymi.

***

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Prezydent Miasta skonsultował swoje propozycje z przedstawicielami Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Lokalni przedsiębiorcy z dużą aprobatą przyjęli przedstawiony projekt uchwały podatkowej i zaakceptowali wprowadzane zmiany. Teraz o tym czy zaproponowane obniżki stawek podatkowych wejdą w życie zdecydują na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni. Jeśli projekty prezydenckie znajdą poparcie, nowe opłaty będą obowiązywały od stycznia 2016 roku.