Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Tworzymy program rewitalizacji. Zapraszamy na spotkania i warsztaty

9 listopada 2015, 08:10

Zapraszamy do włączenia się w proces przygotowania nowego programu rewitalizacji. Pomyśl – zaplanuj – podejmij działanie. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Jaworzna, którego celem jest opracowanie planu działań rewitalizacyjnych - projektów, których realizacja korzystnie wpłynie na sytuację w mieście.

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na otwarte spotkania warsztatowe dotyczące tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wstępnie, po przeprowadzeniu analizy czynników i zjawisk kryzysowych przyjęliśmy, że działania rewitalizacyjne powinny zostać skoncentrowane w trzech częściach miasta: Szczakowej i Pieczyskach oraz w Śródmieściu (obszar Rynku, Małego Rynku oraz Osiedla Tadeusza Kościuszki). Będzie to druga edycja programu rewitalizacji, pierwsza była realizowana w latach 2007-2013.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla Śródmieścia odbędzie się 10 listopada br. o godz. 17:30 - 19:15; Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek Główny 17.
Spotkanie informacyjne dla Szczakowej i Pieczysk odbędzie się 19 listopada br. o godz. 18:00 - 19:30; Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

Rewitalizacja to modne ostatnio określenie, a co konkretnie się za nim kryje? Innymi słowy jest to ożywienie otaczającej nas rzeczywistości - nie tylko infrastruktury i krajobrazu, ale przede wszystkim ludzi. Dodanie im energii i zaproponowanie pomysłów na ich dalszy rozwój. Proces ten następuje etapami - rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe do twórczego i kreatywnego zmieniania miasta na lepsze, na bardziej przyjazne.

Program i terminarz warsztatów
Finansowanie działań rewitalizacyjnych
Kierunki działań rewitalizacyjnych
Rewitalizacja w pytaniach i odpowiedziach