Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koncepcja stadionu wybrana

14 sierpnia 2015, 12:32

Prawidłowo i pro-ekologicznie zaprojektowane elementy, oryginalne i atrakcyjne formy dla rozwiązań przestrzennych, a także sposób użycia materiałów oraz wydobycie walorów widokowych miejsca, pozwalające na stworzenie przyjaznego, wielofunkcyjnego całorocznego obszaru aktywności mieszkańców, to główne atuty, które zdecydowały o wyborze zwycięskiego projektu Stadionu Lekkoatletycznego w Sadowej Górze. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w czwartek - 13 sierpnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Na ogłoszony przez Miasto konkurs architektoniczny wpłynęło w sumie 14 prac, które pokazały różne koncepcje budowy samego stadionu lekkoatletycznego oraz zagospodarowania otaczającego terenu. W ocenie komisji konkursowej, nagrodę przyznano za oryginalny i spójny sposób podejścia do problematyki zespołu sportowego oraz propozycji jego rozbudowy. Jury uznało, że zaproponowane formy obiektów, ich kształtowanie i użyty materiał dobrze wpisują się w kontekst istniejącego kamieniołomu i jego unikatowych walorów krajobrazowych. Za zaletę uznano także czytelne formowanie architektury i jej dobre wkomponowanie w otoczenie, dające możliwości swobodnego kształtowania w dalszych etapach prac projektowych.

Autorem najlepszej pracy okazał się Mateusz Tański z Warszawy, będący członkiem Mazowieckiej Izby Architektów. Teraz na podstawie wybranej koncepcji architektonicznej stworzony zostanie projekt budowlany, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na wykonanie Stadionu Lekkoatletycznego. Wszelkie formalności powinny potrwać kilka miesięcy, co daje szansę, że prace rozpoczną się już w przyszłym roku, a gotowy obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2017 i 2018 roku.

Mimo że przygotowana koncepcja oprócz samego stadionu zawiera także takie obiekty, jak hotel czy restauracja, Miasto odpowiedzialne będzie jedynie za budowę obiektów sportowych i zagospodarowanie przyległego terenu wraz z budową np. dróg i alejek. Powstanie pozostałych obiektów uzależnione będzie natomiast od woli i zainteresowania inwestorów prywatnych. Nie mniej jednak posiadanie spójnej koncepcji na zagospodarowanie tej części kamieniołomu, w powiązaniu z istniejącą już i cieszącą się ogromna popularnością GEOsferą, daje szansę na jeszcze większe podniesienie atrakcyjności Sadowej Góry i uczynienie z niej w przyszłości dużego centrum turystyczno-rekreacyjnego.

Obrazek
Obrazek