Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sezon inwestycji drogowych w pełni

14 sierpnia 2015, 11:38

W całym niemal mieście realizowane są obecnie remonty dróg różnego typu. Mimo że oznaczają one najczęściej mniejsze lub większe utrudnienia w ruchu, efekt końcowy w pełni rekompensuje chwilowe problemy. Kierowcy i piesi zyskują nowe nawierzchnie jezdni i chodników, a okoliczni mieszkańcy często nową jakość życia. Przed nami duża inwestycja na ulicy Wiejskiej oraz domknięcie projektu modernizacji dróg na Podwalu.

Zadanie na ulicy Wiejskiej stanowi pierwszą fazę kameralizacji całego obszaru ul. Szczakowskiej. Kolejnym etapem będzie wykonie ul. Nowoszczakowskiej, a finalnym uspokojenie ruchu na samej Szczakowskiej. Inwestycja ta była wcześniej dwukrotnie konsultowana z mieszkańcami Niedzielisk, teraz nadszedł czas na realizację projektu. Prace w terenie powinny rozpocząć się pod koniec sierpnia.

- Roboty remontowe na ul. Wiejskiej będą związane z czasowym wyłączeniem drogi z ruchu, z zachowaniem jedynie dojazdu do posesji mieszkańcom, dlatego zobowiązaliśmy wykonawcę prac - firmę Drogopol - by całość inwestycji była wykonana w jak najszybszym tempie - zapewnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich UM. - W ramach zadania powstaną nowe ciągi piesze, zbudowana zostanie od podstaw konstrukcja drogi, zostaną także wymienione wiaty przystankowe. Kameralizacja ul. Wiejskiej pozwoli dodatkowo na poszerzenie istniejących chodników nawet w miejscach, gdzie obecnie nie da się przejść.

Wydział Inwestycji Miejskich podpisał również umowę na wykonanie robót remontowych na dwóch ulicach pomiędzy Podwalem a Gigantem - Działkowej i Bogusławskiego. Zakres prac będzie obejmował wykonanie  nowych nawierzchni dróg i chodników oraz zjazdów do posesji. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Bogusławskiego z Piekarską, w taki sposób, by nowa geometria umożliwiła przebieg linii autobusowej w kierunku ul. Wiejskiej.

Modernizacja ww. dróg jest końcowym etapem robót remontowych całego kwartału ulic w dzielnicy Podwale. Wcześniej wyremontowane zostały drogi krzyżujące się z ul. 11 Listopada - Lipowa wraz z łącznikiem oraz Cyprysowa wraz z miejscami postojowymi. Ponadto wykonany został parking, z nowym zjazdem, dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Jaworznie. Finałowym elementem projektu, realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, będzie natomiast wykonanie nowej nawierzchni głównej drogi dzielnicy - od skrzyżowania z ul. Bogusławskiego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.

- Do zaplanowanych inwestycji podchodzimy w sposób kompleksowy, dlatego swoje działania koordynujemy m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Zanim rozpoczniemy prace drogowe, najpierw remontowana będzie istniejąca sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ul. Działkowej oraz sprawdzana w ul. Bogusławskiego - wyjaśnia naczelnik Cyran.

ObrazekObrazek