Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Remonty w Szczakowej

22 lipca 2015, 08:22

Remonty dróg, chodników i parkingów to nie jedyne zadania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Jednostka systematycznie wykonuje również remonty obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty czy przepusty. W ubiegłym roku przebudowany został obiekt nad potokiem Byczynka przy ul. Chryzantemowej w dzielnicy Byczyna, aktualnie realizowane są prace w Szczakowej.

Początkiem lipca rozpoczęły się prace nad potokiem Kozi Bród, gdzie zmodernizowano kładkę stanowiącą główny ciąg pieszy prowadzący z ul. Kościuszki w kierunku ul. Koszarowej. Fragment ten, zwłaszcza w roku szkolnym, jest intensywnie uczęszczany, głównie przez młodzież i dzieci zmierzające do Zespołu Szkół Nr 3 w Jaworznie.

Kolejnym obiektem inżynierskim, jaki zostanie poddany remontowi w Szczakowej, jest most w ciągu ulicy Jagiellońskiej, również nad Kozim Brodem. Obecnie obiekt ten znajduje się w niepokojącym stanie technicznym, a najbardziej zdegradowanymi elementami konstrukcji są gzymsy oraz skorodowane balustrady. Modernizacja pozwoli na naprawę stwierdzonych usterek i wpłynie na znaczną poprawę kwestii bezpieczeństwa.

- Początkiem roku zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej, a aktualnie - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - trwa wyłanianie wykonawca robót - tłumaczy Emilia Tura, rzecznik MZDiM. - Po podpisaniu umowy rozpoczną się prace remontowe, które mają potrwać przez 90 dni. W tym czasie trzeba się będzie liczyć z czasowymi utrudnieniami ruchu w rejonie prowadzonych robót.

Roboty obejmować będą w pierwszej kolejności rozbiórkę starych chodników i jezdni, balustrad i gzymsów. Następnie wykonane zostaną nowe gzymsy, nawierzchnie, zamontowane będą bariery. Wykonawca zabezpieczy również koryto potoku pod mostem i zadba o wszelkie niezbędne umocnienia. Całość konstrukcji zostanie pokryta preparatem antykorozyjnym.