Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Modernizacja dróg w dzielnicach trwa

16 lipca 2015, 15:21

Bez względu na aurę panująca za oknem Miejski Zarząd Dróg i Mostów kontynuuje prace drogowe w osiedlach. Pracownicy, którzy zakończyli remont w jednej części miasta, przenoszeni są na kolejne odcinki potrzebujące modernizacji, dzięki czemu prace szybko posuwają się do przodu.

Ekipa remontowa z Pieczysk przeniosła się na Dąbrowę Narodową, gdzie asfaltową nakładkę wykonuje na ul. Gromadzkiej. Następnie przejdzie na ulicę Wodną. W tej dzielnicy planowana jest także modernizacja ul. Brzozowej oraz bocznego odgałęzienia ul. Długoszyńskiej. Przypominamy, że w czerwcu MZDiM dokonał także naprawy nawierzchni ulicy Reymonta na Dąbrowie Narodowej.

Trwają także intensywne prace na Borach - tam, po zmodernizowaniu odcinków ulicy Hetmańskiej oraz Granicznej, przyszedł czas na kolejne gruntówki - ulice: Zakole i Karłowicza oraz boczne odgałęzienie ul. Tetmajera. A w dalszej kolejności asfaltowe nakładki zyskają ul. Kosmonautów i Kasprowicza.

Poza planowanymi modernizacjami, MZDiM reaguje także na bieżące problemy pojawiające się na drogach, związane z występowaniem ubytków w jezdniach. W ramach ostatnich działań pracownicy MZDiM poprawili stan techniczny fragmentu jezdni ul. Krótkiej. Jako że wypadająca kostka utrudniała poruszanie się tą drogą, MZDiM postanowił usunąć kostkę ze zniszczonego odcinka i naprawić ubytek za pomocą asfaltu. Prace wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg. Dodać trzeba, że ulica Krótka została gruntownie wyremontowana kilkanaście lat temu i nie stanowiła części projektu Rynek Od.Nowa.

Efekty robót w dzielnicach, wykonywanych przez MZDiM, prezentowane są na stronie internetowej: http://www.mzdim.jaworzno.pl/czas-na-dzielnice/.

ObrazekObrazekObrazek