Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejne kilometry nowej sieci

16 lipca 2015, 10:33

Na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, Polowej, Pionierów, Cmentarnej i części ulicy Sławkowskiej wyremontowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Przez okres zimowy przygotowany został projekt. Teraz ruszyły prace w terenie.

W okresie przygotowawczym, tj. zimą i wczesną wiosną, mieszkańców ulic objętych inwestycją odwiedzili przedstawiciele firmy projektowej, którzy zbierali dane dotyczące m.in. przebiegu instalacji wodociągowej na prywatnych posesjach. Dzięki zdobytym informacjom, wiadome jest, że zakres remontowanej infrastruktury obejmować będzie ponad 6 km sieci wodociągowej, a stalowe rurociągi zostaną zastąpione rurami oraz kształtkami polietylowymi. Na każdej odnodze prowadzącej do budynku zamontowana zostanie także zasuwa. Remont przyłączy będzie wykonany do miejsca zabudowy wodomierza tj. - w zależności od obecnego rozwiązania - do budynku lub do studzienki wodomierzowej.

Całe zadanie ma być zrealizowane do października 2015 roku i kosztować będzie 2 mln zł. Po remoncie, naruszone części nawierzchni ulic zostaną odbudowane. Jednak większość prac będzie wykonywana metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć ingerencję w nawierzchnię dróg.