Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prace drogowe postępują

7 lipca 2015, 09:47

Prace na jaworznickich drogach idą pełna parą - z każdym tygodniem przybywa zmodernizowanych gruntówek i ubywa uszkodzonych fragmentów nawierzchni. Poza mniejszymi pracami, w mieście jest także kilka obszernych zadań, realizowanych przez MZDiM. Oprócz trwających już jakiś czas prac na ul. Dąb w Jeleniu, czy ul. Astrów w Byczynie, roboty rozpoczęły się także w śródmieściu i na ul Szczakowskiej.

Niezależnie od prac projektowych dotyczących ulicy Nowoszczakowskiej, MZDiM stara się na bieżąco usuwać ubytki oraz wykonywać najbardziej zniszczonych fragmentów ulic Szczakowskiej i Górnośląskiej w rejonie Niedzielisk i Góry Piasku. W minionym tygodniu naprawiony został fragment, gdzie wyjątkowo zniszczona nawierzchnia utrudniała poruszanie się po jezdni, obecnie natomiast ekipa remontowa pracuje nieco dalej, na ulicy Górnośląskiej. Oprócz zadań związanych z naprawami nawierzchni, MZDiM planuje w tym roku wybudować oświetlenie przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Szczakowskiej.

Wakacyjna przerwa sprzyja także pracom związanym z przebudową nawierzchni ulicy Wandy, na odcinku od ulicy Stojałowskiego do bloku nr 56 wraz z dojazdem do szkoły Gimnazjum nr 1. Całość zadania dotyczącego modernizacji ul. Wandy obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z wjazdami, stanowiskami postojowymi i obramowaniem na bocznym dojeździe do szkoły od ciągu głównego ulicy Wandy do ulicy Krakusa. Docelowo planowany jest remont na całej długości ul. Wandy, aż do ul. Kołłątaja. Jednak ze względu na przebudowę przez MPWIK w tamtym rejonie sieci wodociągowej, konieczne jest podzielenie zadania na etapy.

Obrazek