Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ostatnia szansa na dotacje

9 marca 2015, 14:50

Od 2011 roku w Jaworznie wybudowano blisko 100 km sieci kanalizacyjnej, która ma służyć blisko 15 tysiącom mieszkańców. Właściciele posesji leżących na terenie objętym projektem mogą się cały czas starać o dotacje na budowę przyłącza do nowej sieci. Muszą się jednak spieszyć - system wsparcia funkcjonuje bowiem tylko do końca marca! Po tym terminie mieszkańcy będą musieli wykonać przyłącze na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Do nowobudowanej sieci podłączyło się już blisko 80% mieszkańców objętych projektem. Skorzystali oni z wyjątkowego programu wsparcia składającego się z dwóch dotacji. Z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 40% dopłaty do wartości przyłącza) oraz z dotacji pochodzącej z Urzędu Miasta (50% kosztów budowy przyłącza, jednak nie więcej niż 2 tys. zł). W dyspozycji Spółki oraz miasta wciąż pozostają środki na realizację nowych przyłączy. O te środki nadal mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy nie wypełnili jeszcze prawnego obowiązku w postaci podłączenia się do nowej kanalizacji.

Za kilka tygodni, powyższy system wsparcia skończy się, a wtedy mieszkańcy będą musieli wykonać przyłącze na własny koszt oraz we własnym zakresie. Jednak osoby, które jeszcze do 31 marca 2015 roku, podpiszą umowę z MPWiK o "zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego”, mają szansę na tańsze i sprawne podłączenie do ekologicznej sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowych informacji o dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela Jednostka Realizująca Projekt - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. św. Wojciecha 34 (pokój nr 1.25) lub pod nr tel.: (32) 318-60-74.

Natomiast informacji na temat dotacji z gminy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Dwornickiego 5, pod nr tel. (32) 616 16 82, oraz na stronie internetowej http://bip.jaworzno.pl/ w zakładce Przyłącza kanalizacyjne.