Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Modernizacja oczyszczalni Jeleń Dąb

17 lutego 2015, 10:20

Oczyszczalnia Jeleń Dąb jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Po latach eksploatacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od marca 2014 modernizuje ten ważny obiekt.

- Decyzja o modernizacji oczyszczalni i włączenie jej do drugiej części jaworznickiego projektu kanalizacyjnego, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracuje nieprzerwanie od 20 lat i w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Po drugie, większa ilość ścieków, która niebawem przypłynie do oczyszczalni z sześciu dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia i Borów), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Czyli ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe – tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Do końca lipca 2015 r., oczyszczalnia Jeleń Dąb zyska nowy blask. Wykonana zostanie modernizacja części mechanicznej, obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz remont i rozbudowa części biologicznej. Część biologiczna, zostanie zhermetyzowana, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Na tym samym poziomie utrzymana zostanie przepustowość oczyszczalni.

- Od momentu rozpoczęcia prac, tj. od marca 2014 r., udało wybudować się nowy reaktor biologiczny. Obecnie trwa montaż tymczasowych rurociągów oraz pomp, którymi ścieki ze starego reaktora oraz bezpośrednio z miasta, zostaną skierowane oraz przepompowane do nowego zbiornika. Stary zbiornik biologiczny zostanie czasowo wyłączony i poddany renowacji i wzmocnieniu. Te działania pozwolą na zachowanie ciągłości w pracy całego obiektu – tłumaczy Kierownik JRP Agnieszka Granda.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Jej wartość to ponad 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 26,3 mln zł. Dzięki tym działaniom oraz pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jaworznicka infrastruktura kanalizacyjna staje się szczelną i przyjazną dla środowiska inwestycją, która gwarantuje długoletnią eksploatację.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

***

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek, a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej 20 lat temu. Układ technologiczny, o charakterze mechaniczno – biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę.

ObrazekObrazek