Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Startują nowe inwestycje

29 stycznia 2015, 16:07

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali, że miasto zaciągnie kredyt w wysokości 38 mln zł. A wszystko po to, by dalej realizować ważne dla mieszkańców inwestycje i zachować dotychczasowe tempo rozwoju. Pieniądze te będą przeznaczone m. in. na przebudowę i modernizację dróg gminnych czy rekultywację i rozbudowę infrastruktury turystycznej akwenu Sosina.

- Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej. W tym roku spłacone zostaną dwa kredyty zaciągnięte w 2007 i 2011 roku - mówi Sebastian Kuś, naczelnik Biura Promocji i Informacji. - Nie zaciągamy kredytu na obsługę wydatków bieżących tylko na inwestycje. Kredyt jest zupełnie normalnym i często stosowanym zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu, instrumentem finansowym.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 38 mln zł posłuży na sfinansowanie inwestycji na 2015 rok w kwocie nieco ponad 33,4 mln zł oraz na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie ok. 4,6 mln zł.

- Pieniądze, które dotychczas pożyczyliśmy z banku, nigdy nie zostały przeznaczone na bieżące opłacanie rachunków związanych np. z energią elektryczną czy pensjami pracowników. Nie "przejedliśmy" ich. To pieniądze, które zainwestowaliśmy w przyszłość naszą i naszych dzieci. Pieniądze z kredytu w połączeniu ze środkami pozyskanymi z innych źródeł zewnętrznych, ciągle pracują na rozwój Jaworzna - wyjaśnia Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Kredytem zostaną sfinansowane inwestycje zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2015 r., w tym wydatki związane z realizacją projektu Miasto Twarzą do Autostrady (od ul. Nowoniemcewicza do DWR na Borach) z budową ul. Nowoszczakowskiej w kwocie ponad 16 mln zł, budowy dróg gminnych w ramach programu infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I, II, III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla województwa śląskiego Gospodarcza Brama Śląska w kwocie 1,8 mln zł. Ponadto zrealizowana zostanie przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym ul. Kalinowej, Cyprysowej, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Królowej Jadwigi, Działkowej i Bogusławskiego w kwocie 3 mln zł.

2 mln zł przeznaczone zostanie na zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni miejskich, czyli na projekt "Miasto siedmiu rynków". Dzięki temu nowe przestrzenie zyskają Jeleń i Byczyna. Z kolei 250 tys. zł zostanie przeznaczonych na zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina. Prawie 9,3 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na przebudowę i modernizację dróg gminnych. Środki z kredytu posłużą także na inwestycje w oświetlenie uliczne, zakup wiat przystankowych i rekultywację i rozbudowę infrastruktury turystycznej akwenu Sosina.

***

Jaworzno już niejednokrotnie korzystało z pieniędzy z kredytu. Środki te zostały wydatkowane wyłącznie na konkretne inwestycje, których nazwy zostały wymienione w umowach kredytowych. Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano m.in. budowę i modernizację dróg, ochronę zdrowia, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, modernizację kanalizacji, poprawę bezpieczeństwa, budowę mieszkań komunalnych i budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie miasta wynosiło 96.171.572,14 zł, a wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 4,80 proc. (przy dopuszczalnych 10,07 proc.). Nawet po zaciągnięciu planowanego kredytu, poziom zadłużenia będzie się utrzymywał na bezpiecznym poziomie.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu miasta dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Licznik Zadłużenia Miasta.