Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Program Rozwoju Gospodarczego

13 stycznia 2015, 10:01

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Po etapie przygotowań, konsultacji i analiz, dobiegły końca prace nad Programem Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r. Opracowanie zawiera scenariusze rozwojowe i propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców tego obszaru, w wieloletniej perspektywie czasowej.

We wstępie dokumentu możemy przeczytać m.in: Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r. stanowi ostatni III etap prac w ramach tzw. projektu gospodarczego pt. Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dwa poprzednie etapy projektu stanowiły materiał wejściowy do sporządzenia przedmiotowego opracowania, a były to:

  • Etap I: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (opracowanie: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z Łodzi Sp. z o.o. – Sp. k.);
  • Etap II: Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii „Silesia” (opracowanie: DelloiteBusiness Consulting S.A.).

Inicjatorem projektu był Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM). Obejmuje on 13 miast na prawach powiatu, tworzących tzw. Metropolię „Silesia”. Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r. obejmuje jednak wszystkie 14 miast na prawach powiatu, zlokalizowanych w konurbacji górnośląskiej, czyli: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ruda Śląska, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze oraz Piekary Śląskie (obecnie poza GZM). Miasta te tworzą obszar zwany Metropolią „Silesia” (M”S”) i charakteryzują je określone uwarunkowania rozwojowe.

Działania zaproponowane w ramach Programu mają przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu Metropolii „Silesia”, dzięki czemu wspomniana grupa miast stanie się konkurencyjnym podmiotem w skali Polski oraz Europy.

Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r. - dokument końcowy (.pdf)