Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przedsiębiorco - zdeklaruj się

20 listopada 2014, 12:57

Fundamentem działania nowego systemu gospodarki śmieciowej są deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na ich podstawie naliczana jest stawka opłaty, którą należy uiszczać co miesiąc. Deklaracje powinni złożyć także przedsiębiorcy i instytucje, które swoje siedziby mają w Jaworznie.

Nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi zostały objęte w Jaworznie wszystkie nieruchomości zamieszkałe (domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne) oraz niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, siedziby różnych instytucji). Właściciele nieruchomości od lipca ubiegłego roku nie podpisują już umów na odbiór odpadów, tylko składają do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  przypadku nieruchomości zamieszkałych - deklaracje D0-1 i niezamieszkałych D0-2.

To podstawa naliczenia opłaty za śmieci, którą uiszcza się gminie, a dokładnie MZNK w Jaworznie - podmiotowi odpowiedzialnemu za gospodarkę odpadami. Dzięki temu MZNK wie, do których nieruchomości należy kierować firmę MPO - wynajętą do odbioru śmieci.

MPO informuje MZNK, gdy na danej nieruchomości zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości  związane z odbiorem odpadów, na przykład niezgodność zadeklarowanej ilości ze stanem faktycznym. W takim przypadku Dział Gospodarki Odpadami MZNK przeprowadza kontrolę w terenie. Często następstwem przeprowadzonych kontroli są wysyłane do przedsiębiorców wezwania do złożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W tym roku Dział Gospodarki Odpadami wysłał 78 wezwań do złożenia deklaracji D0-2 do właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i do tej pory nie dopełnili tej formalności.

- Apelujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą o złożenie stosownej deklaracji. Nie dopełnienie formalności może spowodować naliczenie wysokiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśnia Piotr Jamróz, rzecznik prasowy MZNK.