Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podłęże z nową siecią

9 października 2014, 11:02

Na Podłężu prowadzone są prace ziemne. To kolejne roboty zaplanowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a związane z modernizacją sieci wod-kan na tym osiedlu.

- Przed trzema laty zapowiadaliśmy stopniową wymianę sieci wod-kan na Podłężu. Wiedzieliśmy, że nie uczynimy tego od razu, ze względu na zakres, koszty, a także mocne uzbrojenie terenu. Dlatego każdego roku w naszych planach inwestycyjnych znajdowały się projekty związane z tym osiedlem - tłumaczy Marcin Pedyński, Kierownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego MPWiK.

W tym roku wymiana sieci wod-kan obejmuje al. Piłsudskiego 82-84, al. Piłsudskiego 48, al. Piłsudskiego 58 oraz ul. Ławczaną i Grunwaldzką 219. Łącznie zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa o długości 3,8 km oraz sieć kanalizacyjna na odcinku ponad 0,5 km. Wartość zadania to 1,3 mln zł. Jego zakończenie planuje się na koniec 2014 r.  

Warto przypomnieć, iż wymiana sieci wod-kan rozpoczęła się na Podłężu już w 2011 roku. Wtedy to magistrala wodociągowa, biegnąca od stacji paliw przez park, została poddana gruntownej modernizacji na odcinku o długości 600 metrów. Nowoczesne rury PE zastąpiły dotychczasowe mocno już wyeksploatowane rury stalowe. Pierwsze koszty wyniosły 349 tys. zł. W 2012 prace obejmowały wymianę odcinka wodociągowego wewnątrz osiedla o długości 1000 metrów. Dziesięć budynków przy ul. Wilczej i al. Piłsudskiego zyskało nową sieć wraz z przyłączami. Koszt inwestycji wyniósł wtedy 450 tys. zł. Dzięki tym działaniom sieć "po stronie poczty” została wymieniona w całości. Jeszcze w tym samym roku ruszyła wymiana rur w ulicy Towarowej: od skrzyżowania ulicy Wilczej z Al. Piłsudskiego, aż do skrzyżowania Towarowej z Mostową. Łącznie zbudowano 700 metrów nowej sieci magistralnej oraz 300 metrów nowych przyłączy. Wartość zadania przekroczyła 500 tys. zł. Natomiast w czerwcu 2013 roku ruszyła kolejna przebudowa i wymiana wodociągu w ulicy Towarowej, Wilczej, a także w ulicy Fredry i Brodzińskiego. Inwestycja, z racji na sprzyjające warunki pogodowe, zakończyła się w lutym 2014 r. i kosztowała ponad 1 mln zł.

Tym samym w ciągu 4 lat na jednym z największych osiedli w Jaworznie wymieniona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu mieszkańcom osiedla, woda m.in. z ujęcia Piaskownia, dostarczana jest nowymi rurami. Posiada ona stałe, uregulowane ciśnienie oraz stałe parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu szacowana jest na blisko 4 miliony złotych.