Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa szansa dla Szczakowej

25 lipca 2014, 11:49

Polskie Koleje Państwowe kończą projektowanie przebiegającego przez Jaworzno odcinka linii Kraków-Katowice. Planowana przez PKP przebudowa stała się impulsem do rewitalizacji całego obszaru dworca kolejowego w Szczakowej oraz przylegających do niego terenów. Skoordynowanie obu inwestycji i stworzenie w tej dzielnicy Centrum Integracji Transportu daje szansę na znaczne ożywienie północnej części miasta.

Przedstawiciele PKP PLK spotkali się w ubiegłym tygodniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Tadeuszem Kaczmarkiem, by przedstawić swoje zamierzenia inwestycyjne na najbliższe trzy lata. Z relacji inwestora wynika, że jeszcze w tym roku mają być uzyskane niezbędne pozwolenia i ogłoszony przetarg na zbudowanie od nowa całego odcinka od Szczakowej do granicy z Trzebinią. W ramach przedsięwzięcia, obok samej linii kolejowej, powstaną dwa wiadukty drogowe - w ciągu ul. Bukowskiej oraz w miejscu obecnego przejazdu na styku ulic Sobieskiego-Ks. Mroczka, a także 7-metrowa jezdnia z 3-metrowej szerokości ciągiem pieszo-rowerowym. Do projektowania skierowany został również trzeci wiadukt z drogami dojazdowymi - w ciągu ul. Ciężkowickiej. Jego budowa jest jednak planowana dopiero na 2018 r. a do tego czasu będzie funkcjonował tymczasowy przejazd w poziomie szyn.

W ramach kolejowego kontraktu powstanie również odcinek ul. Nowobudowlanych po południowej stronie torowiska - połączy on Pieczyska z południową częścią Ciężkowic, a przejazd w ciągu ul. Chocimskiej w Pieczyskach zostanie poszerzony do 10 metrów i zwiększona zostanie jego skrajnia, kolejarze zbudują również trzy przejścia podziemne - jedno przy przystanku kolejowym Ciężkowice - połączy ono perony, dwa kolejne są zaprojektowane przy ul. Klinowej i Ks. Mroczka-Budowlanych. Linia przez Szczakową, Pieczyska i Cieżkowice będzie ponadto zaopatrzona w ekrany akustyczne chroniące przed hałasem zabudowę mieszkaniową. Po przebudowie pociągi będą mogły się poruszać z prędkością 160 km/h. Zostanie też znacznie podniesiona prędkość wjazdu na stację Szczakowa - z 60 do 120 km/h. Dziś na wjeździe jest zbyt ostry łuk.

- Po zakończeniu przebudowy linii podróż do Katowic ze Szczakowej będzie trwała około kwadransa, a do Krakowa około pół godziny. Z powodu takiego wzrostu atrakcyjności podróży koleją podjęliśmy decyzję o przebudowie okolic dworca Szczakowa na centrum przesiadkowe - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. - O pieniądze unijne na ten cel będziemy aplikować w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W Urzędzie został właśnie ogłoszony konkurs architektoniczny na sporządzenie projektu "Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa". Planowana przez Miasto inwestycja zakłada, że obok dworca zostaną zbudowane parkingi dla samochodów, motocykli i rowerów, przystanki autobusowe zostaną zbliżone maksymalnie do wejścia na perony, a dojścia zostaną skrócone. Na nowo zostanie także zaaranżowany plac dworcowy i powstanie nowa poczekalnia z zapleczem toalet i kawiarnią. Zwycięski projekt poznamy jesienią.

- Chcemy żeby przebudowa linii kolejowej i budowa centrum przesiadkowego były ze sobą skoordynowane. Podobnie jak realizacja brakujących odcinków Obwodnicy Północnej - dzięki której dojazd do dworca w Szczakowej z innych części miasta będzie omijał Górę Piasku i centrum Szczakowej - tłumaczy prezydent Kaczmarek. - Jeśli plan ten uda się zrealizować, już za kilka lat Szczakowa ma szansę stać się ponownie głównym centrum komunikacyjnym dla całego Jaworzna, a sama dzielnica zacznie tętnić życiem.