Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Droga Współpracy Regionalnej

31 maja 2012, 13:09

Droga Współpracy Regionalnej ma duże znaczenie dla Jaworzna. Całkowicie zmienia ona wizerunek południowej części miasta i pozwala zagospodarować dziesiątki hektarów terenów inwestycyjnych. Poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług, nowa droga wpływa także na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu śląskiego. Trasa skomunikowała węzeł Jeleń z Drogą Krajową nr 79 i w ten sposób z węzłem Byczyna, dzięki czemu tereny inwestycyjne w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej zyskały pełną obsługę komunikacyjną, mimo tego, że zjazd na autostradę w kierunku Krakowa na węźle Jeleńskim nadal pozostaje zamknięty.

Korzyści z wybudowania DWR-ki odczuwają także sami mieszkańcy Jelenia. Wcześniej dojazd z tego osiedla do centrum miasta odbywał się wąskimi i krętymi drogami. Po otwarciu trasy, z Wygody do Śródmieścia można dojechać w ciągu zaledwie 5 minut.

Droga Współpracy Regionalnej to najlepsza trasa krzyżująca się z autostradą na jej płatnym odcinku - jest nowoczesna i bezpieczna. Przy jej budowie zastosowano najwyższej jakości materiały, przez co jest bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. 3,5 kilometrowy odcinek nowej drogi posiada nośność autostradową oraz nawierzchnię o podwyższonej wytrzymałości. Każda z jezdni ma po 3,5 metra szerokości, dodatkowo wzdłuż trasy powstały ekrany akustyczne i wydzielone zostały ścieżki rowerowe, które są obecnie niezbędnymi elementami towarzyszącymi nowoczesnym miejskim projektom drogowym.


Droga Współpracy Regionalnej powstała dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej - do każdej wydanej przez miasto złotówki Unia dołożyła trzy złote. Dofinansowanie w kwocie 34 mln zł zostało udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Priorytet VII - "Transport". Działanie 1.1 - "Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych". Całkowity koszt inwestycji wyniósł 40,1 mln zł.

Strona projektu: www.um.jaworzno.pl/dwr/index.html