Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych

16 lipca 2012, 12:58

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest właściwe gospodarowanie mieniem publicznym. Od początku swojej pracy w Urzędzie Miejskim prezydent Paweł Silbert postawił na przejrzystość zasad obrotu nieruchomościami. Dodatkowym gwarantem zgodnego z prawem prowadzenia przetargów są precyzyjne przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Miasto posiada 202 lokale użytkowe - 27 w tzw. strefie A oraz 175 w tzw. strefie B.

- W strefie A mamy jeden lokal niezagospodarowany, a w strefie B jest ich 36. Pozostałe lokale są wynajmowane, bądź udostępnione na zasadzie umowy użyczenia - wyjaśnia Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Lokale użytkowe to nie przysłowiowa "kura znosząca złote jajka", jak można było usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Świadczy o tym przygotowane przez MZNK miesięczne zestawienie wpływów i kosztów. Wynika z niego, że przychód z lokali użytkowych wynosi 7,6 tys zł.

- Nie jest to kwota, która dla budżetu miasta ma kluczowe znaczenie. O wiele więcej korzyści przyniesie moim zdaniem sprzedaż lokalu użytkowego - tłumaczy prezydent Paweł Silbert. - Nowy właściciel będzie mógł podjąć trud jego kompleksowego remontu. Dziś wielu przedsiębiorców tego nie robi, nie chcąc inwestować w nieruchomość, której nie są właścicielami.


Wolne lokale użytkowe oferowane są w przetargu w formie licytacji wysokości stawek bazowych czynszu. Obowiązuje tu szczegółowa procedura postępowania:

- wywieszenie na początku roku na okres 21 dni wykazu wszystkich wolnych lokali, które w danym roku będą przeznaczone do wynajęcia;
- podanie do publicznej wiadomości terminu i miejsca przeprowadzenia przetargu wraz ze szczegółowym wykazem lokali;
- osoby zainteresowane wynajmem mają wgląd do dokumentacji technicznej;
- przeprowadzenie przetargu jest rolą specjalnej Komisji pod przewodnictwem zastępcy prezydenta miasta, w skład której wchodzą: przedstawiciele wszystkich klubów radnych, wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych;
- przetarg jest ważny jeżeli przystąpi do niego przynajmniej jeden oferent i zaproponuje stawkę czynszu wyższą przynajmniej o jedno postąpienie w stosunku do stawki bazowej;
- umowa najmu lokalu jest zawierana ze zwycięzcą licytacji w ciągu 8 dni.

Od chwili powstania MZNK zorganizował 10 przetargów, w których łącznie zaproponowano do wynajęcia 158 lokali. Spośród tych wszystkich lokali tylko 38 znalazło nowych najemców.

W pełni transparentne są także procedury sprzedaży nieruchomości. Mogą być trzy formy sprzedaży - według przyjętego na dany rok harmonogramu, na wniosek lub w trybie bezprzetargowym. Każda z nich jest ściśle unormowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przepisy te są bezwarunkowo przestrzegane przez Gminę.

- W 2009 r. przeprowadziliśmy 29 postępowań na kwotę 17,3 mln zł netto, w 2010 r. - 39 - na kwotę 24,4 mln zł netto, a w 2011 r. - 32 postępowania - 16 zakończonych pozytywnie - na kwotę 3,7 mln zł netto. W ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku odbyło się 20 przetargów - 5 zakończonych pozytywnie - na kwotę 2,3 mln zł netto oraz 2 rokowania - jedno zakończone pozytywnie - na kwotę 1,4 mln zł netto - mówi Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Biura Obrotu Nieruchomościami.

Ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości publikowane są w prasie - zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej. W 2010 roku miasto wydało na ogłoszenia obligatoryjne ponad 123 tys zł., w roku 2011 - ponad 215 tys zł, a w bieżącym roku już ponad 93 tys zł.

- Wbrew doniesieniom mediów podjęta przez radnych uchwała upoważniająca Prezydenta Miasta do sprzedaży lokali użytkowych nie jest więc żadnym precedensem. Już wcześniej - od 30 października 2008 roku - radni upoważnili prezydenta m.in. do nabywania i zbywania nieruchomości - dodaje prezydent Silbert. - Także moim poprzednicy - zarówno prezydent Marian Tarabuła, jak i prezydent Andrzej Węglarz - posiadali zgodę Rady Miejskiej na zbywanie nieruchomości.