Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 28 czerwca 2021

Aktualności

#PRACA #PASJA #WAKACJE w centrum Jaworzna! - Wakacyjne Targi Pracy

W poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. odbyły się Wakacyjne Targi Pracy. Krajowe i zagraniczne oferty pracy, wolontariat, wymiana kulturowa, projekty dla młodych, ciekawe prelekcje czy stoiska eksperckie, to tylko niektóre propozycje, które prezentowano na jaworznickim Rynku. +

Prezydent Paweł Silbert odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dzisiaj w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się prezydent Jaworzna Paweł Silbert, którego Prezydent RP odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. +

Odjazdowe Dni Jaworzna za nami

Za nami odjazdowe Dni Jaworzna. Z uwagi na związane ze stanem pandemii kwestie bezpieczeństwa święto naszego miasta miało zupełnie nową formułę. Nie było jednej sceny i wielkich, plenerowych koncertów. Artyści jeździli po Jaworznie i odwiedzali mieszkańców w tych miejscach, które zwyczajowo są celem weekendowych spacerów. Sceną stał się górny pokład piętrowego autobusu bez dachu, którym muzycy podróżowali po Jaworznie. +

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Jest to program rehabilitacji kompleksowej, który proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty), mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. +