Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 4 grudnia 2020

Aktualności

Święto Braci Górniczej

Jak co roku, z okazji Barbórki przed Urzędem Miejskim pojawiła się orkiestra górnicza. Z muzykami spotkała się Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, która złożyła orkiestrze życzenia, a także podziękowała za piękną tradycję, dzięki której co roku podczas Dnia Górnika mieszkańcy Jaworzna mogą usłyszeć pod oknami swoich domów muzykę w wykonaniu orkiestry. +

Mikołajki z Biblioteką

Kontynuując wieloletnią tradycję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, związaną z organizacją świątecznego spotkania z Mikołajem, w tym roku opracowano projekt pt. "Dzielmy się dobrem", mający na celu krzewienie czytelnictwa, popularyzację literatury, integrowanie rodziny we wspólnym działaniu oraz umacnianie więzi pomiędzy bliskimi, będącymi reprezentantami różnych pokoleń. +

Podsumowanie wypłat programów pomocowych

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że 30 listopada br. zakończył się okres przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Od 1 lipca br. złożono w formie elektronicznej i papierowej blisko 7,4 tysiące wniosków, przyznano ponad 9,4 tysiące świadczeń na łączną kwotę blisko 3 mln złotych. +

Trwa badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w grudniu 2020 r. na terenie całej Polski prowadzone jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularze R-ZW-B oraz R-ZW-S). Badanie ma charakter obowiązkowy. +