Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 27 listopada 2020

Aktualności

Od stycznia działalność rozpocznie ATElier Kultury

Od początku przyszłego roku, działalność rozpocznie skonsolidowana samorządowa artystyczna instytucja kultury ATElier Kultury, w której skład wejdą dotychczasowe instytucje - "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury "Teatr Sztuk" oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Decyzję o powołaniu do życia połączonej samorządowej artystycznej instytucji kultury podjęli podczas czwartkowej (26 listopada 2020 r.) Sesji Rady Miejskiej, jaworzniccy radni. +

Koniec prac w oczyszczalni

W nietypowych okolicznościach wynikających z pandemii COVID-19 jednocześnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa doprowadzono do końca prace modernizacyjne w Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Prace, które trwały blisko 2 lata, prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI".   +

Nowe Studium Miasta Jaworzna

Podczas listopadowej sesji Rada Miejska uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna. Ten strategiczny dokument planistyczny najbardziej spójnie opisuje aktualną sytuację Gminy (m. in. pod względem zagospodarowania, demografii, ekologii) oraz wskazuje dalsze kierunki rozwoju miasta. Jednym z najistotniejszych wyzwań, przed którym stanęli autorzy Studium, jest pytanie o gospodarczą przyszłość Jaworzna po wdrożeniu przez Unię Europejską strategii Zielonego Ładu, czyli odejścia od gospodarki opartej na węglu. +