Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 23 września 2019

Aktualności

Wyniki 7. edycji budżetu obywatelskiego

Znamy już wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosami mieszkańców głównym zadaniem przyszłorocznego budżetu będzie wykonanie chodników w jaworznickich dzielnicach. Realizacji doczekają się również m.in. takie projekty jak pumptrack zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w centrum czy doposażenie obiektów powstałych w ramach budżetu obywatelskiego w poprzednich latach. +

Kolejne święto aktywnych seniorów

Już po raz czwarty w Jaworznie na tydzień władzę przejmą starsi mieszkańcy miasta. W poniedziałek, 30 września rozpoczyna się kolejny Tydzień Seniora. +

Powszechna akcja deratyzacji

Od 1 do 15 października br. na terenie Jaworzna prowadzana jest kolejna, powszechna akcja odszczurzania. Polega ona na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom, w szczególności na terenach: zabudowy wielorodzinnej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, zakładów produkcji żywności oraz miejscach zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów. +

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

W czwartek, 26 września br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. +