Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 14 czerwca 2019

Aktualności

Znamy laureatów "Złotego Pióra"

Za nami XXIII edycja Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o Złote Pióro Prezydenta Miasta Jaworzna. W piątek, 15 czerwca br., w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się uroczysty finał konkursu. Nagrody laureatom wręczył Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Monika Rejdych - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. +

Nie unikają lekcji w-f

972 uczniów klas siódmych i ósmych z 13 jaworznickich szkół wzięło udział w szóstej edycji programu profilaktycznego „WF na 100%”. W piątek, 14 czerwca w sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyła się uroczysta gala podsumowująca kolejny rok szkolny. +

Dwie Zielone Pracownie powstaną w Jaworznie!

W piątej edycji konkursu "Zielona Pracownia 2019" wśród 87. nagrodzonych szkół z województwa śląskiego znalazły się dwie placówki z Jaworzna. Nowoczesne klasy powstaną w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. +

Zmiany w rozkładach jazdy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie informuje, że od poniedziałku, 17 czerwca wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji komunikacji miejskiej. +

Komunikat MZNK dot. odbioru odpadów BIO

Szanowni Mieszkańcy Jaworzna, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Konsorcjum wykonawców usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych AVR S.A., AVR S.p.A., M. Jakubowski, PW "Miki", Miki Recykling Sp. z o.o. został wyznaczony dodatkowy 7 dniowy termin do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy nr MZNK.DZP.251.92.2017 pod groźbą odstąpienia przez MZNK od umowy, w zakresie całej pozostałej do wykonywania jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku dalszego zaniechania odbioru odpadów BIO w dniu 18 czerwca br. zostanie wypowiedziana umowa, a MZNK podejmie rozmowy w celu podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 r. z nową firmą. +