Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wykaz budynków garażowych

22 maja 2020

Prezydent Miasta Jaworzna

informuje, że w dniach od 22 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz budynków garażowych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.