Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pytania o dyrektora OIK-u

9 czerwca 2020

8 czerwca br. o godz. 13.00 pocztą mailową, do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęły następujące pytania redaktora naczelnego gazety "Co Tydzień" Pana Franciszka Matysika (pisownia oryginalna):

"W związku z wydanym oświadczeniem UM Jaworzno opublikowanym na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5951/oswiadczenie_urzedu_miejskiego_w_jaworznie_ws_dyrektora_oik.html  mam pytania.

Dlaczego od tego momentu prezydenta miasta Paweł Silbert nie podjął żadnych kroków ?

Dlaczego w oświadczeniu UM Jaworzno kłamie w miejscu "Do Urzędu Miejskiego w Jaworznie nie wpłynęło żadne oficjalne pismo od organów prowadzących sprawę." ?

W dniu 21 listopada 2019 roku, z prokuratury rejonowej w Tychach zostało wysłane pismo do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, sygnatura PR 3Ds/299.2019 w którym prokurator informuje prezydenta o prowadzeniu postępowania przeciwko Pani dyrektor OiK.

Prosze o pilną odpowiedź, temat jest przedmiotem publikacji internetowej na jaw.pl oraz gazety "Co tydzień", wydanie papierowe zamykamy jutro do godziny 13:00.

Usłyszałem, że moje pytania mam kierować do Biura Promocji i Informacji UM Jaworzno i że w tym ośrodku nikt mi nie udzieli informacji ani komentarzy.

Na jakiej podstawie Państwo zabraniają dyrekcji OiK udzielania informacji dziennikarzom? Również proszę o pilną odpowiedź".

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi, które zostały wysłane drogą mailową w dn. 9 czerwca br. o godz. 12.59.

Na jakiej podstawie używa Pan wyrazu "kłamie" w odniesieniu do UM? W oświadczeniu od razu poinformowaliśmy, że Dyrektor OIK powiadomiła Urząd o przedstawieniu jej aktu oskarżenia. Potwierdzamy, pismo z aktem oskarżenia nie wpłynęło do Urzędu (a to tego faktu dotyczyło aktualne oświadczenie, a nie korespondencji sprzed ponad pół roku). Stanowczo sprzeciwiamy się formułowaniu zarzutów w pytaniach, które kieruje Pan jako redaktor naczelny portalu i gazety.

Sam fakt prowadzenia przez prokuraturę postępowania przeciwko KOMUKOLWIEK, absolutnie nie jest tożsamy z zawiadomieniem o przesłaniu aktu oskarżenia, bowiem postępowanie może zakończyć się np. umorzeniem.

Druga kwestia: na jakiej podstawie spytał Pan "Dlaczego od tego momentu prezydenta miasta Paweł Silbert nie podjął żadnych kroków". Co to znaczy? Jak Pan to sprawdził?

Bowiem prawda jest następująca:
Prezydent Silbert, powziąwszy informację o toczącym się postępowaniu, zlecił natychmiastową kontrolę w siedzibie OIK. W wyniku czynności kontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne do Dyrektora OIK, o następującej treści:

  1. Bezwzględnie wypełniać obowiązek wynikający z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).
  2. Wzmocnić nadzór nad pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w zakresie sporządzania dokumentacji merytorycznej, tak aby stanowiła ona kompletną i rzetelną informację na temat spraw prowadzonych przez Ośrodek.
  3. Zapewnić przeszkolenie pracownikom Ośrodka w zakresie rozpoznawania i sposobu postępowania w przypadkach nadużyć względem małoletnich.
  4. Wprowadzić pisemne procedury dotyczące nagrywania, archiwizowania oraz usuwania zapisów audiowizualnych.

Biorąc pod uwagę sam fakt zaistnienia takiej sytuacji, zastosowane zostały wszelkie możliwe NA TEN CZAS procedury w stosunku do Dyrektor OIK, konsekwencją których było wydanie opisanych powyżej zaleceń. Przeprowadzenie śledztwa, w tym wysłuchanie świadków, zebranie materiału dowodowego należy do WYŁĄCZNEJ kompetencji prokuratury.

Ponownie: na jakiej podstawie pisze Pan, że UM Jaworzno zabrania "dyrekcji OiK udzielania informacji dziennikarzom"? Kto Panu udzielił takich informacji? Chcemy wyjaśnić tę sprawę, ponieważ Urząd Miejski NIE zabraniał wypowiadać się dyrekcji instytucji. Dyrektor OIK samodzielnie decyduje, w jakiej formie ma udzielić odpowiedzi na pytania prasy.