Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami Jelenia

10 kwietnia 2018

9 kwietnia br. pocztą mailową, do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęło poniższe zapytanie redaktora naczelnego gazety "Co Tydzień" Pana Franciszka Matysika: proszę odpowiedzieć czy podczas spotkania z mieszkańcami Jelenia zwrócił się Pan do mieszkańców z pytaniem "Czy 400 lat temu w Jeleniu był pediatra?". Jeśli Pana wypowiedź była inna proszę o jej przytoczenie.

- - -

W odpowiedzi na Pana e-maila informujemy, iż 5 kwietnia br. podczas przyjęć mieszkańców u Prezydenta Miasta odbyło się spotkanie z mieszkańcami Jelenia, radną Renatą Chmielewską, w obecności zastępcy prezydenta Moniki Bryl i prezesa ZLO Jacka Nowaka. W przytoczonym przez Pana pytaniu ważny jest kontekst rozmowy i proszę o jego umiejscowienie w redagowanych przez Pana materiałach. Pomimo wielokrotnych tłumaczeń prezesa ZLO Pana Jacka Nowaka o zależności limitów godzin personelu medycznego w stosunku do ilości złożonych deklaracji pacjentów, Pani radna Renata Chmielewska uporczywie upominała się o pełny etat pediatry i internisty w przychodni. Kilkukrotnie użyła sformułowania, że pediatra w Jeleniu zawsze pracował na pełny etat. Należy odnieść się do faktów. Zespół Lecznictwa Otwartego funkcjonuje jako sieć 10 placówek medycznych na terenie Jaworzna. W dwóch przychodniach usytuowanych blisko siebie to jest Byczyna i Jeleń zatrudniony jest jeden lekarz pediatra w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączna liczba dzieci zadeklarowanych w tych przychodniach wynosi 718. Mając na względzie przyjęty przez NFZ standard dostępności lekarza, który wynosi 2750 pacjentów na etat, faktyczny wskaźnik jest zdecydowani bardziej korzystny niż wymagany (lekarz mógłby mieć zadeklarowanych jeszcze prawie 2000 pacjentów). Stąd nie można podzielić argumentacji o konieczności zatrudnienia lekarza w pełnym wymiarze o co wnioskuje Pani radna. Argumentacja prezesa została przyjęta przez uczestników spotkania - pacjentów ZLO - jako zrozumiała, a prezes rozumiejąc wnioski pacjentów przychodni zapewnił o ciągłym podejmowaniu wszelkich starań dla utrzymania ciągłej dostępności do uprawnionego lekarza POZ ( między innymi: pediatra, internista, lekarz rodzinny) dla pacjentów przychodni. Zwrócono również uwagę na fakt iż w Jeleń zamieszkuje ponad 4900 mieszkańców, z których tylko część korzysta z przychodni ZLO, realizując prawo swobodnego wyboru lekarza. Prezydent próbował przekonać Panią radną, że zapewnienie pełnego etatu dla lekarza, przy ograniczonej liczbie pacjentów jest oczekiwaniem, którego Prezes ZLO raczej nie będzie mógł spełnić z uwagi na brak pokrycia kosztów w kontrakcie z NFZ. Prezydent zapytał czy rzeczywiście pediatra przyjmował na pełny etat zawsze? Pani radna Chmielewska z uporem twierdziła, że "tak, zawsze". W związku z tym, w końcu padło pytanie o to, czy "zawsze" oznacza, że tak długo jak w ogóle datuje się Jeleń? W odpowiedzi mieszkańców, którzy towarzyszyli Pani radnej padła liczba 400 lat (historii Jelenia). Pomimo próby redukcji "ad absurdum", Pani radna nadal upierała się, że pediatra przyjmował pacjentów na pełny etat zawsze.

Znamienne jest to, że spośród czterech osób (mieszkańców Jelenia), które były na spotkaniu, trzy (oprócz Pani Renaty Chmielewskiej) zgodziły się z argumentacją i wyszły ze spotkania zadowolone, przyjmując do wiadomości fakt, że nie ma planów likwidacji tamtejszej przychodni, oraz że zarząd spółki deklaruje działania na rzecz niepogorszenia standardów opieki medycznej, pomimo istotnych trudności w kontraktowaniu usług, oraz bardzo dużych problemów z pozyskaniem nowego personelu medycznego.