Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wykaz nagród uznaniowych za rok 2017 (...) - zapytanie Pana Franciszka Matysika

27 marca 2018

14 marca br. pocztą mailową, do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęło zapytanie redaktora naczelnego gazety "Co Tydzień" Pana Franciszka Matysika dotyczące "(...) udostępnienia wykazu nagród uznaniowych dla pracowników urzędu, dyrektorów jednostek budżetowych oraz prezesów spółek miejskich za rok 2017 (...)." Poniżej publikujemy odpowiedź na zapytanie Pana redaktora.

- - -

OR.1431.1.2018; Jaworzno, 26 marca 2018 r.


Pan
Franciszek Matysik
Wydawnictwo GM Sp. z o.o.
w Jaworznie

 

W odpowiedzi na Pana e-mail'a z 14 marca 2018 r. informujemy, że nagrody uznaniowe w 2017 rok otrzymali:

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
a) w grudniu, 389 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach pomocniczych (bez względu na zajmowane stanowisko) po 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)
b) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej: 30 osób, łącznie w wysokości 26.358,00 zł
c) za długotrwałe zastępstwo nieobecnego pracownika oraz okresowe zwiększenie obowiązków: 109 osób, łącznie w wysokości 101.729,00 zł
d) z tytułu przejścia na emeryturę: 18 osób, łącznie w wysokości 54.000,00 zł.  

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych: 10 osób, łącznie w wysokości 12.200,00 zł.
Natomiast prezesi spółek miejskich, w których Gmina Miasta Jaworzna ma 100 % udziałów, nie otrzymali nagród rocznych za 2017 rok.

Jednocześnie informujemy, że przyznane w trakcie 2017 r. nagrody uznaniowe dla kadry zarządzającej wynosiły:
Prezydent Miasta Jaworzna - 0 zł
I Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna - 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)
II Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna - 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)
Sekretarz Miasta Jaworzna - 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)
Skarbnik Miasta Jaworzna - 1.000,00 zł. (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)