Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Wirtualny sukces prezydenta" - Co Tydzień

13 lipca 2016

W związku z opublikowaniem w numerze 26/1292 gazety "Co Tydzień" z dnia 29 czerwca 2016 r. artykułu zatytułowanego "Wirtualny sukces prezydenta", informujemy, iż w artykule tym znalazła się niezgodna z prawdą informacja dotycząca spotkania Prezydenta Miasta Jaworzna z odpowiedzialnymi za kształt ustawy metropolitalnej pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

----

 

Jaworzno, 1.07.2016 r.


           Pan Józef Matysik
                        Redaktor naczelny "Co Tydzień"

Działając w imieniu Gminy Jaworzno, adres do korespondencji: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, w związku z opublikowaniem w numerze 26/1292 gazety "Co Tydzień" z dnia 29 czerwca 2016 r. artykułu zatytułowanego "Wirtualny sukces prezydenta", zawiadamiam, że w artykule tym znalazła się niezgodna z prawdą informacja dotycząca spotkania Prezydenta Miasta Jaworzna z odpowiedzialnymi za kształt ustawy metropolitalnej pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania o następującej treści:

"Gmina Jaworzno wyjaśnia, że w artykule zatytułowanym "Wirtualny sukces prezydenta", opublikowanym w numerze 26/1292 gazety "Co Tydzień" z dnia 29 czerwca 2016 r.,  została zawarta niezgodna z prawdą informacja, że Prezydent Miasta Jaworzna nie informował radnych Rady Miejskiej w Jaworznie o spotkaniu z odpowiedzialnymi za kształt ustawy metropolitalnej pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz, że wiedza o tym spotkaniu została przekazana do publicznej wiadomości dopiero po sesji Rady Miejskiej w Jaworznie w dniu 23 czerwca 2016 r. W rzeczywistości informacja o spotkaniu została przekazana do publicznej wiadomości w wypowiedzi Prezydenta dla gazety "Extra", która ukazała się w numerze 23(284) z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz w oświadczeniu Prezydenta, które zostało opublikowane w gazecie "Dziennik Zachodni" w numerze 142 (21.562) z dnia 20 czerwca 2016 r. Informacja powyższa została również przekazana w piśmie do radnych z 16 czerwca 2016 r., na spotkaniach z radnymi w dniu 21 czerwca 2016 r. oraz podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2016 r. Nieprawdziwa jest ponadto informacja, że w spotkaniu w Ministerstwie uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk, Prezydent Zabrza, Przewodnicząca Zgromadzenia GZM Małgorzata Mańka-Szulik oraz Prezydent Tarnowskich Gór".

Radca Prawny
Jakub Psarski