Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza bądź rachmistrza posługującego się PJM

Na stronie https://pjm.spis.gov.pl można skorzystać z wideoczatu w Polskim Języku Migowym (PJM).

Wybierając wideoczat z tłumaczem migowym, można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego Spisu Powszechnego. Tłumacz jest do dyspozycji internautów od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Tłumacz w trakcie połączenia nie ma możliwości przeprowadzenia spisu. Spis przeprowadzają powołani w tym celu rachmistrzowie.

Aby umówić się z rachmistrzem spisowym posługującym się PJM, należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://pjm.spis.gov.pl w górnym prawym rogu, po kliknięciu w przycisk "Tutaj umówisz się na spis z rachmistrzem w PJM".

Rachmistrz dokona spisu w dogodnym terminie, wskazanym przez osobę wypełniającą formularz.

***

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie naszego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis ludności realizowany jest co 10 lat w Polsce oraz innych krajach UE. Jest źródłem istotnych danych statystycznych, pozwalających na ocenę zachodzących zmian społecznych. Uzyskane informacje statystyczne wykorzystywane są przez poszczególne ministerstwa i samorządy przy podejmowaniu decyzji i opracowywaniu strategicznych planów rozwojowych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające na stałe lub czasowo w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą oraz osoby niemające miejsca zamieszkania.

Jak się spisać?

  • Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl.
  • Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
  • Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Wypełniając formularz spisowy należy pamiętać, że wskazujemy dane wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz że podajemy informacje o swoim faktycznym miejscu zamieszkania (nie zameldowania). Osoba dorosła dokonująca samospisu podaje również informacje nt. swoich małoletnich dzieci. Może także podać dane nt. reszty dorosłych domowników za ich zgodą. Tym sposobem obowiązek spisowy wszystkich wspólnie zamieszkujących osób zostanie spełniony.

Respondenci, którzy skorzystają z metody samospisu internetowego mogą wziąć udział w loterii nagród organizowanej przez GUS. Formularz online wygeneruje unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi. Ze względu na pandemię rozpoczęli oni prace w formie wywiadów telefonicznych i do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Rachmistrzowie będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88. Jeżeli respondent nie odbierze telefonu, otrzyma powiadomienie SMS z prośbą o kontakt ze swoim rachmistrzem.

Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2- weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Należy pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego w Jaworznie - tel. (32) 61 81 543, e-mail: gbs@um.jaworzno.pl

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

***

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkiem spisowym objęte są wszystkie osoby mieszkające w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą.

Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrze spisowi. Rozpoczną pracę w formie wywiadów telefonicznych 4 maja 2021 r.

***

O co zapytamy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań? 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zobacz jakie pytania będzie zawierał formularz spisowy NSP 2021 - https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/

***

22 czerwca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6652/nsp_2021_rachmistrzowie_rozpoczynaja_wywiady_bezposrednie.html

***

16 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6449/o_co_beda_pytac_w_narodowym_spisie_powszechnym.html

***

24 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6468/narodowy_spis_powszechny_2021_przetestuj_aplikacje_do_samospisu.html

***

31 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6485/narodowy_spis_powszechny_sprawdz_o_co_bedziesz_pytany.html

***

1 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6489/rozpoczal_sie_spis_powszechny.html

***

6 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6497/spis_powszechny_wydluzony_do_30_wrzesnia.html

***

16 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6519/jakie_znaczenie_ma_spis_powszechny_ludnosci.html?fbclid=IwAR0ig1LDMYej5wl1dm2JIglzs6JbBWofdnhbeBb_DeUyG8d8z-UgtPVK6v

***

23 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6540/trwa_narodowy_spis_powszechny.html

***

26 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6544/loteria_narodowego_spisu_powszechnego.html

***

11 maja 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6570/narodowy_spis_powszechny_jak_zweryfikowac_tozsamosc_rachmistrza.html

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek