Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wakacje z miejską dotacją

3 sierpnia 2012, 14:54

Podobnie jak w latach ubiegłych miasto dofinansowuje letni wypoczynek najmłodszych jaworznian. Podczas gdy jedne dzieci wróciły właśnie z koloni w Łebie, kolejne wyjechały na obóz do Rogowa. Oprócz wypoczynku nad morzem, część młodzieży miała także okazję skorzystania z wyjazdu do zalesionego i górzystego Zakrzowa.

W sumie z dotowanych przez Urząd wakacji skorzysta w tym roku 157 dzieci. Na zorganizowanie kolonii trzy organizacje pozarządowe otrzymały od miasta ponad 96 tys. zł. W ramach wyjazdów dzieci mają zapewnione noclegi, wyżywienie, a także dodatkowe atrakcje, zapewniające im aktywny wypoczynek.

Dzięki otrzymanym środkom Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry zorganizowało 10-dniową kolonię w Łebie dla 67 jaworznian w wieku od 7 do 15 lat. W ramach wyjazdu opiekunowie, przy wsparciu psychologów, realizowali zadanie pn.: "Kolonie z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z podwyższonego ryzyka z cyklu Kraina 100-milowego lasu, z wykorzystaniem elementów programu uspołecznienia dzieci i młodzieży".

- Chcieliśmy, aby uczestnikami koloni były dzieci, które bez tego wsparcia zapewne spędzałyby wakacje w domu - wyjaśnia Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta. - Dlatego wytypowaniem młodzieży na wyjazdy zajmowały się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które na co dzień zaangażowane są w pomoc rodzinom ubogim i dysfunkcyjnym.

Dzieci wypoczywające w Łebie wróciły z wakacji w ubiegły czwartek - 2 sierpnia. W tym samym czasie kolejnych 50 młodych jaworznian wyjechało do Rogowa (k. Kołobrzegu) na kolonie sportowo-profilaktyczną pn. "Kolorowe wakacje 2012", organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy "Trójka". 40 dzieci przebywa także w Zakrzowie na "Wakacyjnej przygodzie", którą przygotował Caritas Diecezji Sosnowieckiej.